I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Witaj w Ekosystemie Franczyza 2.0

To przestrzeń współpracy i dialogu o rozwiązaniach dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.

Poznaj inicjatywy w ramach
Ekosystemu Franczyza 2.0 dla globalnej branży franczyzowej i firm wzrostu.

2.0

Dołącz do współpracy w Ekosystemie Franczyza 2.0

Wspieramy spółki i przedsiębiorców w zakresie innowacji franczyzy, rozwoju i wzrostu. Budujemy Partnerstwa Strategiczne, współpracujemy z ambitnymi firmami franczyzowymi i interesariuszami w branży franczyzowej, aby wspólnie tworzyć ekosystem, w którym rozkwitają organizacje a sieci franczyzowe rosną.

Brzmi znajomo?

To sygnał, że warto szukać nowych ścieżek i konkurować dzięki Innowacji Franczyzy. To konkurowanie na poziomie Systemu Franczyzy!

Kiedy wzrost sieci franczyzowej jest Waszym priorytetem strategicznym…

Kiedy znalezienie odpowiedniego Franczyzobiorcy jest trudne…

Kiedy otoczenie staje się coraz bardziej konkurencyjne i trzeba odważnie grać…

Kiedy Franczyzobiorcy krytykują i jednak często wychodzą z sieci….

Kiedy budowanie reputacji najlepszego Franczyzodawcy jest aspiracją…

Kiedy egzekucja standardów od Franczyzobiorców to wyzwanie…

i'gs

Dlaczego warto uczestniczyć w ekosystemie i społeczności Franczyza 2.0?

Uczestnictwo w naszych inicjatywach zapewni Wam dostęp do wiedzy, innowacji i jednoczesnej rozmowy z rynkiem o Waszych przewagach konkurencyjnych. I to w innowacyjny, nowoczesny, zaskakujący formatem sposób.

To możliwość odpowiedzi na wyzwania w zakresie rozwoju strategicznego i organizacyjnego Waszych Spółek i Organizacji Franczyzowych.

To sposób na opowiedzenie w rynku Waszej story o Innowacji Franczyzy, aby lepiej konkurować i stale przyciągać nowych Franczyzobiorców, Klientów, Inwestorów, Pracowników i inne relacje ważne dla rozwoju biznesu.

idea

Idea Ekosystemu Franczyza 2.0

W 2021 rozpoczęłam na rynku wielowymiarowy projekt Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia, aby opowiadać o drogach liderów we franczyzie, pokazywać potencjalnym kandydatom na franczyzobiorców i franczyzobiorcom, jak rozpoznać dobrą franczyzę. W ramach projektu powstały publikacje, wystąpienia medialne, webinaria, konferencje. Książka jest jednym z kluczowych narzędzi w rozmowie z rynkiem w projekcie Franczyza 2.0.

Rozwój projektu zbiegł się z okresem, gdy Rząd rozpoczął konsultacje i prace nad uregulowaniem rynku ustawą o franczyzie.

Prowadząc moją rozmowę z rynkiem w licznych publikacjach i wystąpieniach medialnych, także w kontekście trwającej dyskusji o uregulowaniu franczyzy, zależało mi, aby pokazać, że we franczyzie nie chodzi tak o regulacje, jak o dobrze ułożony zarabiający model, bo taki się po prostu sam na rynku obroni.

Gdy dziś zadaję sobie pytanie, na czym mi najbardziej w tym projekcie inicjalnie zależało, odpowiadam, że na szerokim uświadomieniu rynku, że franczyza to nie tylko umowa i marka, że w gruncie rzeczy chodzi o budowanie organizacji franczyzowej – rozwój Systemu, który poradzi sobie z wyzwaniami rosnącej skali, gdy sieć będzie rosła, i przyłączali będziemy coraz więcej franczyzobiorców. Na bazie moich doświadczeń pracy doradczej z zarządami spółek, ale też wieloletnich doświadczeń przedsiębiorcy-franczyzodawcy stworzyłam koncepcję Franczyzy 2.0.

Kickoff Projektu Franczyza 2.0
w Centrum Wiedzy Forbes

Pierwszymi Partnerami w Projekcie Franczyza 2.0 byli Liderzy rynkowi we franczyzie, sieci franczyzowe o bardzo wysokim poziomie poukładania organizacyjnego i z wysokim potencjałem skalowalności biznesu biorcy i dawcy licencji franczyzowej: Żabka Polska, którą reprezentował Dyrektor Zarządzający Adam Manikowski i Columbus Elite reprezentowany przez CEO Pawła Bednarka. Dodatkowo do projektu zaproszona została spółka Pascal Franchise, projekt franczyzowy reprezentowany przez CEO Marka Rogalę, jako przykład budowania nowego, dobrze poukładanego systemu franczyzowego i w projekcie był przykładem tzw. prototypowania systemu franczyzowego. Kickoff Projektu odbył się w Centrum Wiedzy Forbes, gdzie przeprowadziliśmy dyskusję o rynku franczyzy i budowaniu udanych sieci franczyzowych, które mają zdolność zyskownego wzrostu, zarówno biznesu franczyzobiorcy jak i franczyzodawcy. – To nowa jakość franczyz, tzw. Franczyzy 2.0. Od czasu premiery sam Projekt oraz koncepcja i definicja sieci franczyzowej typu Franczyza 2.0 ewoluowała. Obserwuj jak się dalej rozwijamy i co możesz z nami osiągnąć.

trojkat

Czym jest Franczyza 2.0?

Model sieci franczyzowej

Opisuje tzw. dobre franczyzy – Franczyzy 2.0, w których zarówno biznes dawcy i biorcy licencji rośnie zyskownie. Typ sieci Franczyza 2.0:
 ciągle się uczy i definiuje na nowo,
konkuruje powielalnością modelu franczyzy,
jest nastawiona na zyskowny wzrost,
tworzy warunki współpracy oparte na kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości.

Metodyka budowania systemu franczyzowego

Opisuje, jak budować zyskowne skalowalne systemy franczyzowe, w których zarówno franczyzodawca i franczyzobiorca osiągają zyskowne wzrosty.

Program rozwoju strategicznego i organizacyjnego we franczyzie

Umożliwia ciągły rozwój sieci franczyzowych Franczyza 2.0 Kontinuum. To ciągłe doskonalenie modelu i stawanie się 2.0. 

Dla kogo jest ten Projekt?

Sieci franczyzowe

które chcą pokazać przewagi swojego modelu franczyzy w zakresie strategicznym, operacyjnym i finansowym.

Franczyzobiorcy

którzy są zainteresowani rozwijaniem kompetencji zarządzania strategicznego i operacyjnego na drodze zwiększania skali swojej działalności.

Franczyzodawcy

którzy chcą dalej transformować i rozwijać sieć i konkurować Innowacją Franczyzy.

Członkowie Zarządów Firm

które rozważają franczyzę jako model wzrostu oraz są zainteresowani budowaniem trwałych systemów franczyzowych zdolnych do zyskownego wzrostu.

Interesariusze rynku

którzy są zainteresowani udziałem w dyskusji o rozwoju nowej jakości systemów franczyzowych, w których zarabia biorca i dawca licencji oraz o bezpieczeństwie współpracy we franczyzie.

Kandydaci na franczyzobiorców

którzy chcą dowiedzieć się, jak rozpoznać dobrą franczyzę i jak znaleźć sieć dopasowaną do swojego stylu życia, ambicji i osobistego, wyższego celu.

Porozmawiajmy, co możemy razem osiągnąć

Kluczowe inicjatywy w Ekosystemie Franczyza 2.0

Książka

Książka „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej?” to przewodnik po nowej jakości zarządzania we franczyzie i budowaniu środowiska, w którym zarabia franczyzobiorca i franczyzodawca.

Wydarzenia Konferencyjne

Wydarzenia Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia Workshop angażują przedstawicieli różnych grup interesariuszy w branży: franczyzodawców, franczyzobiorców, agendy rządowe, dostawców do sieci, fundusze inwestycyjne do wspólnej dyskusji o budowaniu udanych sieci franczyzowych przygotowanych do konkurowania w nowej ekonomii.

Edukacja we franczyzie

We współpracy z Politechniką Warszawską realizujemy program edukacyjno-rozwojowy Transformacyjnej Edukacji we Franczyzie dla liderów, menedżerów i kandydatów na franczyzobiorców.

Webinaria Franczyza 2.0

To webinaria, które pomagają kandydatom na franczyzobiorców zrozumieć, wybrać i dopasować dla siebie dobrą franczyzę, a uczestnikom rynku franczyzowego: franczyzodawcom i biorcom podrzucamy narzędzia i rozwiązania w zakresie zarządzania strategicznego, organizacyjnego i finansowego sieci franczyzowych.

Ekspozycja w mediach

Monika Ferreira stale publikuje w mediach wywiady i artykuły z uczestnikami rynku franczyzy w roli głównej. Kluczowym partnerem medialnym jest grupa Wirtualna Polska, money.pl.

Program TV w BIZNES24

Monika Ferreira w prowadzi w Telewizji BIZNES24 program telewizyjny Dobra Franczyza, w którym rozmawia z CEO i członkami zarządu o Innowacji Franczyzy i rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.
trojkatkolo2

Partnerzy Projektu

W Projekcie Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia. opowiadamy o drogach, jakimi podążają liderzy we franczyzie. Współpracujemy z sieciami, które reprezentują najwyższą jakość zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego, będąc jednocześnie sieciami-archetypami modelu Franczyza 2.0.  Nasi partnerzy biorą udział w wydarzeniach oraz webinariach w ramach Projektu, a analiza ich modeli biznesu stanowi podstawę książki „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej”.  

Gośćmi Projektu byli

Patronaty

Porozmawiajmy, co możemy razem zrobić

Edukacja we franczyzie

Partnerstwo Strategiczne

Edukujemy rynek franczyzy razem z Politechniką Warszawską

Razem z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w ramach Partnerstwa Strategicznego dla #EdukacjaWeFranczyzie stworzyliśmy rozwojowy program dla rynku franczyzy opowiadające o trzech filarach zarządzanie we franczyzie — strategii, edukacji i technologii.  W ramach programów rozwojowych podnosimy kompetencje myślenia strategicznego wśród kadry liderów, menedżerów w sieciach franczyzowych oraz ogólne kompetencje biznesowe wśród franczyzobiorców i kandydatów na franczyzobiorców. Wspólnie chcemy pomagać sieciom stawać się Franczyzami Nowej Ekonomii — organizacjami zdolnymi do konkurowania w dynamicznym i wysoce konkurencyjnym środowisku.

Sprawdź nagrania z naszych wydarzeń i webinariów

Projekt Franczyza 2.0 tworzy przestrzeń do dyskusji o zmianach w biznesie franczyzowym. Mówimy o tym, co liczy się w dobrze poukładanej sieci — strategii, zgodności celów, powielalności kompetencji, osobistym wyższym celu i kulturze współtworzenia. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo z paneli dyskusyjnych Franczyza 2.0  Strategia. Edukacja. Technologia. Workshop oraz webinariów Franczyza 2.0 Lifestyle.

Dołącz jako Partner Franczyza 2.0

    Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

    partner