I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Pomagamy sieciom franczyzowym

w rozwoju modeli franczyzy, budowaniu strategii skalowania i strategii marki, dzięki czemu osiągają zyskowne wzrosty.
I'GS In Good Strategy
I'GS In Good Strategy

Bądź na bieżąco

Nasza misja

Meaning. Inspiration. Challenge.
Delivering value to business.

Franczyza 2.0. Strategia, edukacja, technologia

Nasze autorskie podejście do budowania systemów franczyzowych

Franczyza 2.0 to nowa jakość franczyz. – Zaawansowany poziom know how w wymiarze strategicznym, operacyjnym i finansowym. Ich modele operacyjne oparte są zwykle na 3 głównych filarach: strategia, edukacja, technologia, dzięki czemu mają wysoki potencjał skalowalności i zdolność zyskownego wzrostu, zarówno biznesu franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.

Budując sieci franczyzowe, pracujemy z przedsiębiorcami i zarządami nad rozwojem doskonale poukładanych organizacyjnie systemów sieciowych, które mają zdolność powielalności na rynkach lokalnych (z ang. repeatability) – zwinnego dzielenia się know-how z partnerami franczyzowymi.

W takich sieciach zarówno franczyzodawca jak i franczyzobiorca skaluje swój biznes i zarabia.

O doradztwie strategicznym dla Firm Wzrostu

Czy potraficie w prostych słowach przedstawić strategię swojej firmy i czy strategia ta przynosi trwały wzrost przychodów i marży handlowej? Jaka jest wasza JEDNO-ZDANIOWA strategia – klucz do zarabiania pieniędzy?

Sformułowanie przejrzystej strategii, która odróżniałaby firmę od konkurencji, to, wraz z silną kulturą opartą na podstawowych wartościach, zdolną do spełnienia obietnicy marki – najważniejsze zadanie każdej firmy, której zależy na zwiększaniu skali (za V.Harnish).

wzrost
500x200-2

Pracując z sieciami franczyzowymi, zarządami, przedsiębiorcami, Firmami Wzrostu, new biznesami nad ich strategiami długofalowego rozwoju, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, które postawił J. Collins: “Czy istnieje organizacyjny kod DNA czyniący firmę gatunkiem wyższym od konkurentów” i projektujemy działania różnicujące, które pozwolą firmie zdominować branżę.

Projektując strategię, patrzymy na 7 tzw. składników strategii:

7 tzw. składników strategii:

1. Co jest waszą Jedno-Zdaniową strategią, bez której nie osiągalibyście ogromnych zysków i nie blokowali konkurencji?

2. Czy wykonujecie trzy do pięciu działań, które spełniają definicję istotnego wyróżnika?

3. Co jest waszym czynnikiem x zapewniającym 10-krotną 100 krotną przewagę na konkurencją?

4. Ile wynosi wasz zysk na x (silnik ekonomiczny)?

5. Jakie słowa zawłaszczyliście w umysłach swoich docelowych klientów (np. Google zmonopolizował „wyszukiwanie”)?

6. Jakie 3 obietnice marki składacie i jak sprawdzicie, czy dotrzymujecie tych obietnic – co jest waszą gwarancją obietnicy marki?

7. Jaki jest wasz wielki cel aspiracyjny na 10-15 lat – tzw. BHAG (Wielki Zuchwały Cel wg Collins)?

Poznaj najbardziej optymalny proces dla zwiększania skali Twojej Firmy.

meto
Magdalena Wieczorek - I'GS In Good Strategy

Metodyki pracy i narzędzia

Pracując z zarządami, przedsiębiorcami, menedżerami nad ich strategiami zwiększania skali, w procesach doradztwa strategicznego wykorzystujemy założenia metodyki skalowania firm „Scaling Up” Verne Harnish, założenia modelu budowania wykładniczych organizacji „Organizacje wykładnicze” Salim Ismail oraz inne sprawdzone w zarządzaniu strategicznym metodyki i narzędza, na których wyrosło wiele światowych liderów rożnych branż.

“In business, performance is key. In performance, how you organize can be the key to growth.”

S. Ismail