I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Zbuduj ze mną
Strategię Wzrostu

wg metodyki ScalingUp TM

Czy w Twojej firmie przychody rosną a firma nie zarabia więcej, albo gorzej, zarabiałeś więcej przy mniejszych przychodach?

i'gs

Bariery wzrostu

Tylko 4% firm udaje się przejście ze startup’u do scaleup’u, czyli firmy (tzw. „gazeli”), która rośnie 20% rok do roku, przynajmniej cztery lata z rzędu.

Dlaczego tak jest? To tzw. złożoność organizacyjna (z ang. complexity). Na swojej ścieżce rozwoju firmy napotykają bariery: organizacyjne, technologiczne, finansowe, które hamują ich wzrost.

Wielu liderów rosnących firm osiąga punkt, w którym faktycznie boi się dodać kolejnego klienta, pracownika lub lokalizację. Wydaje im się, że po prostu dodadzą sobie tylko więcej ciężaru.

Brak leadership’u

Brak zdolności lidera do delegowania zadań i przewidywania.

Brak systemów zarządzania i struktur operacyjnych

Brak systemów zarządzania, struktur operacyjnych i technologii efektywnościowych do obsługi złożoności związanej ze wzrostem w rezultacie brak zwinności i powtarzalności w modelu operacyjnym.

Brak danych i przewidywalności

Niezbędne do skutecznego poruszania się w coraz trudniejszej dynamice rynku, gdy wchodzisz na większy rynek

simplicity

Jak przezwyciężyć złożoność organizacyjną?

Jak jesteś Firmą Wzrostu?

Sposobem na przezwyciężenie złożoności organizacyjnej jest tzw. wewnętrzna gra strategiczna, czyli budowanie systemowej organizacji, opartej na prostocie, tzw. z ang. simplicity. – To umiejętność budowania infrastruktury organizacji dostosowanej na każdym etapie rozwoju do osiąganych przez nią wyników rynkowych.

Od czego zacząć, aby przyspieszyć rozwój? Jak wyprzedzić rynek, wykorzystać technologię w nowy skalowalny sposób i wykorzystywać świadomie praktyki biznesowe, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, by rosnąć?

A jak jest we franczyzie?

Aby skalować się we franczyzie, musisz umieć wygrywać po dwóch stronach – franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Wewnętrzna gra strategiczna jest tu tym bardziej ważna, że franczyza sama w sobie jest o systemie. Sieci franczyzowe nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z Systemu i systemowego budowania organizacji, bo nie dotrzymają obietnicy powielania zyskownego modelu biznesu na lokalnych rynkach franczyzobiorców. A powielanie modelu możliwe jest dzięki systemowemu dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z franczyzobiorcami.

To kluczowa cecha franczyzy.

Bez wewnętrznej gry strategicznej nie ma franczyzy.

Zbuduj ze mną Strategię Wzrostu wg metodyki ScalingUp TM

Czy potrafisz w prostych słowach opisać strategię swojej firmy i czy zapewnia Ci ona trwały wzrost przychodów i marży handlowej? To kluczowe pytanie, które stawia Verne Harnish w swoim podejściu do projektowania strategii ScalingUpTM.

Zmiana natury udanych strategii

W czasach ciągłej zmiany metamorfozie ulega natura strategii. Charakter strategii biznesowej zmienia się zasadniczo ze względu na szybkość, turbulencje i złożoność rynków.

i'gs

Strategia to mniej detaliczny plan, a bardziej generalny kierunek i kilka kluczowych inicjatyw zbudowanych wokół kilku kluczowych zdolności organizacji „on one page”.

Strategia to mniej antycypowanie, jak świat będzie się zmieniał, to bardziej zdolność do testowania, zmiany, adoptowania nowych rozwiązań.

Strategia to zdolność do prostoty

(simplicity vs. complexity).

Co zmienić jak chcesz rosnąć? – 4 kluczowe obszary wzrostu

 

Ludzie

Liderzy biznesu potrzebują A-players – wspaniałych utalentowanych ludzi zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią — pracowników, inwestorów, dostawców, klientów, partnerów, doradców i potrzebują wspierającego domu. Wszystkie te osoby mają kluczowe znaczenie dla biznesu. Skąd więc wiesz, czy nie „wyrosłeś” z pewnych relacji i że w miarę zwiększania skali przedsięwzięcia musisz wprowadzić zmiany po stronie ludzi w firmie i w swoim życiu?

Realizacja

Czy wszystkie procesy w Twojej firmie przebiegają sprawnie i są powtarzalne? Czy Twój model operacyjny zapewnia Ci wiodącą w branży rentowność? Realizacja (egzekucja) to zdolność wdrożenia strategii, aby osiągać cele strategiczne i taktyczne. To umiejętność uspójnienia organizacji, czyli „podłączenia” ludzi do strategii, abyście wszyscy skupiali się na tej samej ważnej grupie spraw.

Strategia

Czy potrafisz w prostych słowach opisać strategię swojej firmy i czy zapewnia Ci ona trwały wzrost przychodów i marży handlowej? Jeśli masz problem z TOPLINE, przychody nie rosną albo spadają, to najpewniej masz problem ze strategią. – Jaka jest Twoja Jednozdaniowa Strategia, klucz do zarabiania pieniędzy?

Cash

Cash is king. Startupy upadają najczęściej nie dlatego, że mają problem ze wzrostem, ale dlatego, że mają problem z cash flow. Czy masz stałe źródła gotówki (powtarzalne strumienie przychodów), najlepiej generowanej wewnętrznie, aby napędzać rozwój swojej firmy? W codziennej działalności biznesowej musisz wiedzieć, jak stale poprawić przepływ środków pieniężnych, aby z jednej strony realizować swoje cele wzrostu i rentowności, ale z drugiej strony balansować wzrost i silny cash flow.

Proces doradczy w kierunku budowania strategii wzrostu – składniki strategii wzrostu

Mastering Growth. Opanuj praktykę wzrostu

Dowiesz się, co CEO i Managerowie rosnących firm wiedzą czego inni nie wiedzą? I jak to wykorzystać w Twojej praktyce do zbudowania dużego biznesu?

Skalowanie biznesu i maksymalizowanie wzrostu

Dowiesz się o co chodzi w skalowaniu i zaplanujemy jaki typ skalowania wybierzesz dla siebie?

Bariery Wzrostu firm

Dowiesz się, jakie są największe bariery wzrostu firm i co to znaczy, że mają charakter wewnętrzny i że możesz je przewidzieć. Jakie są Twoje główne bariery? – Zbadamy to. Popracujemy nad dostosowaniem struktury Twojej Organizacji do rosnącej skali, aby wyeliminować osłabiającą Was złożoność organizacyjną.

Strategia - Jednostronicowy Plan Strategiczny (JPS)

Zbudujemy Wasz Jednostronicowy Plan Strategiczny (JPS). – Strategia to dziś mniej detaliczny plan, a bardziej generalny kierunek – kilka kluczowych inicjatyw zbudowanych wokół kilku kluczowych zdolności Organizacji „on one page”. JPS to narzędzie, które stanowi podsumowanie Twoich kluczowych kompetencji, podsumowanie wizji i wyprowadza plan działania. JPS pozwala uspójnić organizację i podłączyć ludzi do strategii. Zobaczysz, jakie to wyzwanie, mówić jako Organizacja, tym samym językiem w rynku, gdy zwiększasz skalę. I dowiesz się, jak wejść na ścieżkę Strategy as a Journey czyli na ścieżkę myślenia i planowania strategicznego.

Myślenie i planowanie strategiczne

Myśl. Planuj. Zmieniaj. Ucz się. Wejdziesz na ścieżkę myślenia i planowania strategicznego i zarządzania w modelu OKR (objectives and key results).

Egzekucja

Dowiesz się, dlaczego to doskonała realizacja strategii (egzekucja priorytetów) jest kluczem do budowania wygrywającej organizacji. Wejdziesz na ścieżkę tzw. Wewnętrznej gry strategicznej, czyli budowania systemowej organizacji, którą można powielić na innych rynkach, w innych geografiach.

Aspiracje

Zdefiniujesz swój Wielki Zuchwały Cel. (BHAG Big Hairy Audacious Goal) – aspiracyjny cel na 10-20 lat.

Podsumowanie Wizji

Wypracujemy Twoją Wizję: misję, purpose i wartości i plan ich wdrożenia w codzienne życie Organizacji.

Obietnica Marki i gwarancja jej dotrzymania

Wypracujesz Waszą Obietnicę Marki i gwarancję jej dotrzymania. I dowiesz się, dlaczego są ważne w ekonomii obsesji na punkcie obsługi klienta.

pasek-00-03
Definicja biznesu

Określicie w jakim jesteście rynku i w jakiej części łańcucha wartości uczestniczycie?

Key Differentiators

Określisz 3-5 działań odróżniających Was od konkurencji, które staną się źródłem Waszej przewagi konkurencyjnej.

Zysk na x

Określisz silnik ekonomiczny w Waszym modelu biznesowym.

Wymiarowanie biznesu

Określisz swoje cele finansowe i zdefiniujesz kluczowe metryki (sposoby mierzenia biznesu).

Be 2.0

Co to znaczy ciągle stawać się Organizacją 2.0? Przygotujesz „Mój plan Be 2.0”

Jednozdaniowa Strategia

Jaka jest Twoja Jednozdaniowa Strategia, czyli Twój klucz do zarabiania pieniędzy? O IKEA można powiedzieć, że zarabia na meblach spakowanych w płaskie paczki.

Priorytety strategiczne 3-5 lat

Wypracujesz Wasze priorytety strategiczne (kluczowe ruchy) w horyzoncie 3-5 lat.

Priorytety strategiczne roczne

Wypracujesz Wasze priorytety strategiczne kwartalne i podłączysz do nich ludzi w rolach.

Priorytety strategiczne kwartalne

Wypracujesz Wasze priorytety strategiczne roczne i podłączysz do nich zespół.

Umów się na bezpłatną konsultację

2.0

Porozmawiajmy o strategii wzrostu

  Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  O mnie

  Monika Ferreira

  Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Autorka Projektu Franczyza 2.0 i książki „Strategie skalowania sieci franczyzowych”.

  Założycielka i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, specjalizującej się w budowaniu strategii wzrostu, systemów franczyzowych oraz w strategicznym doradztwie franczyzowym.

  Autorka metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, wspierającej budowanie i rozwijanie trwałych i przedsiębiorczych organizacji, które rosną zyskownie zarówno po stronie franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

  Współtwórczyni i Wykładowczyni programu rozwojowego Transformacyjnej Edukacji we Franczyzie dla Liderów, Managerów i Franczyzobiorców na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Przedsiębiorczyni na rynku franczyzowym – ponad 11 lat doświadczenia w budowaniu własnego biznesu w modelu franczyzowym, zakończonego udanym exitem – transakcją sprzedaży Spółki do inwestora branżowego – Grupy PWN.

  W 2022 roku znalazła się w rankingu magazynu Forbes Women wśród 25 kobiet najlepiej wykorzystujących potencjał biznesowy Linkedin, dzieląc się merytoryczną wiedzą na temat franczyzy.

  Autorka i prowadząca program telewizyjny Dobra Franczyza BIZNES24, w którym rozmawia z CEO, Członkami Zarządu i Interesariuszami w ekosystemie franczyzy o Innowacji Franczyzy i rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.

  Poznaj strategie skalowania sieci franczyzowych

  Projekt-bez-nazwy