I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Program rozwojowy Franczyza 2.0 Kontinuum

wg metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0

Jak stale stawać się 2.0 i budować trwałe i zyskowne sieci, zdolne do konkurowania w nowej ekonomii?

i'gs

Poznaj sieć typu Franczyza 2.0

Czy jako organizacja franczyzowa jesteście na drodze rozwoju strategicznego, operacyjnego i finansowego, ciągle stajecie się 2.0 i dzięki temu zyskownie rośniecie?

Rozwijanie swojej organizacji franczyzowej w modelu Franczyza 2.0 i aspirowanie do takiej roli, pomoże Wam zbudować zyskowną, przedsiębiorczą i trwałą sieć franczyzową, która w długim terminie zwiększa swoją skalę, buduje kapitał marki i dzięki temu zwiększa swoją wartość rynkową.

Sieć typu Franczyza 2.0

Ciągle się uczy i definiuje na nowo.

Konkuruje powielalnością modelu franczyzy.

Jest nastawiona na zyskowny wzrost.

Tworzy warunki współpracy oparte na kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości.

pasek-02

Pracując nad modelem sieci Franczyza 2.0, stworzyłam nową teorię zmiany: Franczyza 2.0 Kontinuum. To rozwojowy proces przechodzenia z nieświadomości na temat tego, czym jest franczyza, do bycia role model we franczyzie. Dotyczy to zarówno liderów, menadżerów, jak i całych organizacji. Ta nowa teoria zmiany organizacji franczyzowej pokazuje, jak możesz poprawić organizację Systemu. Kluczowe pytanie brzmi: jak zacząć i jak osiągnąć zmianę trwałą i skalowalną, aby dzięki wiedzy maksymalizować swój potencjał wzrostu. Chodzi o to, aby jako sieć i jako pojedyncza jednostka franczyzowa przetrwać na rynku, rosnąć i lepiej zarabiać.

Franczyza 2.0 Kontinuum to zatem proces ciągłego doskonalenia organizacji franczyzowej.– Nie chodzi o punktowe pozyskiwanie wiedzy i jej jednorazowe wykorzystywanie, a wejście w proces ciągłego doskonalenia i ciągłe stawanie się 2.0. Pomoże Wam w tym Skalowalny Model Franczyzy.

intro
f01ab3bd-50bf-4187-9f05-a529b28e3845

Skalowalny Model Franczyzy (SMF)

Skalowalny Model Franczyzy to droga do budowania zyskownej, przedsiębiorczej i trwałej sieci franczyzowej, która w długim terminie zwiększa swoją skalę, buduje kapitał marki, i dzięki temu zwiększa swoją wartość rynkową. Model oparty jest na 7 zasadach, które wzajemnie się wzmacniają, a których realizacja pozwoli Wam zbudować skalującą się sieć franczyzową.

2.0
trojkat

Wejdź jako Sieć w proces rozwojowy Franczyza 2.0 Kontinuum. Wykorzystuj metodykę Franczyza 2.0 w rozwoju Twojej sieci. 

Jednocześnie możesz pokazywać Wasz rozwój i Waszą zaawansowaną organizację franczyzową i dobre praktyki we franczyzie w ekosystemie współpracy i dialogu Franczyza 2.0.

Co możemy wspólnie zrobić?

 

Franczyza 2.0 Discovery Workshop

Franczyza 2.0 Discovery Workshop Inicjalny warsztat strategiczny

4 dniowe warsztaty strategiczne dla Kadry Zarządzającej i Menedżerów we franczyzie, dedykowane dla danej Sieci (zamknięte), mające na celu tzw. Zrozumienie Biznesu, diagnozę rozwoju strategicznego, organizacyjnego i finansowego Spółki i organizacji sieciowej: kim jesteście, jak działacie, jak rośniecie? oraz przygotowanie Planu Rozwoju Franczyza 2.0 Kontinuum i Planu Wdrożenia Zmiany. W rezultacie celem warsztatów jest zaplanowanie ścieżki rozwojowej w kierunku transformacji organizacji, aby lepiej realizowała cele biznesu i rozwój franczyzy, która będzie miała zdolność zyskownego wzrostu po stronie franczyzobiorcy i franczyzodawcy.

Proces rozwojowy Franczyza 2.0 Kontinuum

Proces rozwojowy
Franczyza 2.0 Kontinuum
w oparciu o 7 Zasad
Skalowalnego Modelu Franczyzy

Ścieżka rozwoju Franczyza 2.0 Kontinuum i wdrożenie w Spółce 7 Zasad Skalowalnego Modelu Franczyzy (SMF) dedykowane dla danej Sieci (zamknięte),pozwoli na (z)budowanie zyskownego i trwałego biznesu franczyzowego dawcy i biorcy – przedsiębiorczej sieci, zdolnej do konkurowania w nowej ekonomii. To podejście, które może być dostosowane do potrzeb i możliwości sieci. 12 miesięczny proces rozwojowy – dla sieci, które będą zainteresowane wdrożeniem całego modelu Franczyza 2.0 lub rozwój w wybranych obszarach zagadnień (wybrane Zasady) – dla sieci, które mają potrzebę i wyzwanie w zakresie tematów specjalnych.

Transformacyjna Edukacja we franczyzie

Transformacyjna Edukacja we franczyzie na Politechnice Warszawskiej

Transformacyjna Edukacja we franczyzie na Wydziale Zarządzania PW to program edukacyjno-rozwojowy dla Franchise Leaderów 2.0, Franczyzobiorców 2.0 i Managerów we franczyzie 2.0, otwarty na rynku, organizowany w ramach Partnerstwa Strategicznego Wydziału i praktyki doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, Franczyza 2.0. Łącząc kompetencje środowiska innowacyjnej uczelni technologicznej i moje kompetencje doświadczonego Franczyzodawcy, CEO a teraz Doradcy Strategicznego i Autorki metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, chcemy pomóc franczyzie wchodzić na wyższy poziom zaawansowania pod względem nowoczesnego modelu zarządzania i innowacyjności i skuteczniej realizować swoje cele wzrostu i rentowności po stronie dawcy i biorcy.

Franchise 2.0 Certificate

Franchise 2.0 Certificate
excellence in franchise wspólny certyfikat wydawany przez Politechnikę Warszawską i I’GS In Good Strategy

Certyfikat Franczyza 2.0 – Franchise 2.0 Certificate. Excellence in franchise, zakłada certyfikowanie doskonałości we franczyzie: doskonały biznes, doskonałe operacje. Razem z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej wierzymy, że to przede wszystkim sprawdzone kompetencje operacyjne i tzw. wewnętrzna gra strategiczna określająca zaawansowanie organizacyjne Systemu franczyzy wpływają na wyniki biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy i pozwalają obu stronom rosnąć zyskownie. Chcemy identyfikować dobre franczyzy, pomagać im się rozwijać w kierunku ciągłego stawania się Franczyzą 2.0 i certyfikować ich postępy To #ImpactEducation #ImapctCertification. Zaangażowana edukacja i certyfikacja.

2.0

Porozmawiajmy o programie rozwojowym Franczyza 2.0 Kontinuum

  Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  O mnie

  Monika Ferreira

  Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Autorka Projektu Franczyza 2.0 i książki „Strategie skalowania sieci franczyzowych”.

  Założycielka i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, specjalizującej się w budowaniu strategii wzrostu, systemów franczyzowych oraz w strategicznym doradztwie franczyzowym.

  Autorka metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, wspierającej budowanie i rozwijanie trwałych i przedsiębiorczych organizacji, które rosną zyskownie zarówno po stronie franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

  Współtwórczyni i Wykładowczyni programu rozwojowego Transformacyjnej Edukacji we Franczyzie dla Liderów, Managerów i Franczyzobiorców na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Przedsiębiorczyni na rynku franczyzowym – ponad 11 lat doświadczenia w budowaniu własnego biznesu w modelu franczyzowym, zakończonego udanym exitem – transakcją sprzedaży Spółki do inwestora branżowego – Grupy PWN.

  W 2022 roku znalazła się w rankingu magazynu Forbes Women wśród 25 kobiet najlepiej wykorzystujących potencjał biznesowy Linkedin, dzieląc się merytoryczną wiedzą na temat franczyzy.

  Autorka i prowadząca program telewizyjny Dobra Franczyza BIZNES24, w którym rozmawia z CEO, Członkami Zarządu i Interesariuszami w ekosystemie franczyzy o Innowacji Franczyzy i rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.

  Poznaj strategie skalowania sieci franczyzowych

  Projekt-bez-nazwy