I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Transformacyjna Edukacja we Franczyzie

nowa edycja #ConnectingDreams październik'22

To programy edukacyjno-rozwojowe, które pomagają sieciom franczyzowym stawać się organizacjami przyszłości — Franczyzami Nowej Ekonomii. Chodzi o to, by poprzez wiedzę przekutą w praktykę osiągać cele rozwojowe człowieka (wzbudzać u franczyzobiorcy poczucie zaangażowania i motywacji) oraz cele rozwojowe organizacji (podnosić kompetencje w służbie realizacji celów strategicznych i operacyjnych). Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa Strategicznego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Moniki Ferreira, I’GS In Good Strategy

Transformacja

Kogo zapraszamy do programów?

Franczyzodawcy

Menedżerowie i zarządzający w sieciach franczyzowych

Franczyzobiorcy

Kandydaci na franczyzobiorców

Dwa formaty edukacyjne do wyboru

Otwarte programy edukacyjne

 • Realizacja przedmiotów w ramach ustalonego programu (sylabusa)
 • Wcześniej ustalony MIX form edukacji: teoria, warsztaty, case studies, wykłady gościnne praktyków biznesu
 • Stacjonarne zajęcia na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Grupy mieszane – kilka sieci franczyzowych edukuje się wspólnie
 • Certyfikat ukończenia kursów „Transformacyjna Edukacja we Franczyzie na Politechnice Warszawskiej”
 • Domyślnie współpraca jednorazowa

Dedykowane programy dla sieci franczyzowych

 • Indywidualny model edukacji dostosowany do potrzeb i celów rozwojowych Waszej organizacji
 • MIX form edukacji wskazany przez Was
 • Stacjonarne zajęcia na Wydziale Zarządzania PW lub w centrali firmy
 • Odrębny, niezależny tryb realizacji programów edukacyjnych
 • Możliwość wprowadzenia wewnętrznego systemu certyfikacji dla pracowników i franczyzobiorców sieci
 • Możliwość długoterminowej współpracy

Wejdź na ścieżkę rozwoju i wybierz jeden z dwóch formatów!

Ścieżka dla Franczyzobiorców i Managerów

z nastawieniem na rozwój umiejętności zarządzania operacyjnego i dzięki temu realizowania celów wzrostowych.

W rezultacie tej ścieżki powstanie Mapa Rozwoju Przedsiębiorczości i roadmap jej wdrożenia w Waszej sieci + oczywiście ogólny Plan Wdrożenia Wiedzy. – Warto zgłosić kilka Osób, będzie im łatwiej wspólnie wypracować Mapę.

Ścieżka dla CEO, Founderów i Przedsiębiorców

z focusem na strategię wzrostu, planowanie strategiczne i budowanie organizacji franczyzowej, tzw. Skalowalnego Modelu Franczyzy.

Będziemy pracować nad Planem Strategicznym dla Waszych Organizacji (proforma dla franczyzodawcy i biorcy) + powstanie standardowo Plan Wdrożenia Wiedzy, wspierający Wasze cele biznesu.

Proces rekrutacji do programów

i'gs

Organizatorzy, Ambasadorowie i Wykładowcy

Dlaczego edukacja we franczyzie jest tak ważna?

Edukacja

Na rynku sieci franczyzowych w długim terminie przetrwają sieci systemowo poukładane, których modele bazują na zwinnych modelach zarządzania, modelach operacyjnych, zasobach ludzkich i technologicznych prawdziwie systemowo wspierających realizację modelu franczyzy. A edukacja, zarówno produktowa, jak i biznesowa, działa w służebności tych elementów, zapewniając ciągłość przepływu wiedzy, powielalność kompetencji i poprawiając efektywność na poziomie jednostki.

Franczyzobiorcy chcą pozostawać w takich sieciach, ponieważ dzięki nim mogą osiągać wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego dla siebie i swoich rodzin, niż gdyby otworzyli biznes niezależny.

Nie wszyscy operatorzy systemów franczyzowych inwestują w rozwój sieci. Niektórzy mają tylko umowę franczyzy i markę. Ale to nie wystarcza, by jak nieliczne 2 % firm rozkwitnąć w długim terminie i poradzić sobie z wyzwaniami nowej ekonomii.

Patronaty Honorowe, Merytoryczne i Medialne

Wspólnie z Politechniką Warszawską tworzymy przestrzeń podnoszenia kompetencji w biznesie franczyzowym. Dzięki nowej wiedzy chcemy pomagać sieciom franczyzowym stawać się organizacjami przyszłości – Franczyzami Nowej Ekonomii.

  Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.