I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Strategiczne doradztwo prawne we franczyzie

Strategiczne doradztwo prawne we franczyzie

Pomagamy sieciom franczyzowym zabezpieczyć strategiczne cele rozwoju biznesu w umowie franczyzy, dzięki czemu umowa franczyzy wspiera rozwój i skalowanie biznesu sieciowego.

Czy budując i rozwijając swoją sieć franczyzową zabezpieczyłeś sobie prawa wpływania na standardy działania franczyzobiorców w sieci? Czy umowa franczyzy umożliwia Ci kaskadowanie strategicznych celów rozwojowych – finansowych, zwiększania skali, budowania marki na franczyzobiorców w sieci?

Doradztwo prawne dla franczyzy to pomoc w:

  • Stworzeniu umowy franczyzy
  • Audycie obowiązującej umowy franczyzy i sformułowaniu rekomendacji zmian, uwzględniając strategiczne cele rozwojowe Twojej sieci
  • Stworzeniu założeń regulacji prawnych do Podręcznika Operacyjnego
  • Ochronie znaków towarowych
  • Polityce RODO
  • Tworzeniu umów cywilno-prawnych dla pracowników, klientów i innych ważnych relacji w rozwoju Twojej sieci.

W czym pomagamy?