I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Postaw na Impact Franchising!

To przewaga Marek Franczyzowych i pierwszy argument, jak szukasz biznesu na licencji.

Startujemy z Plebiscytem „Franchise Brands with Impact!​ Marki, które mają wpływ!” Chcemy pokazywać dobre Marki Franczyzowe, z którymi warto się wiązać, gdy jako Kandydat na Franczyzobiorcę szukasz biznesu na licencji, bo ich rozwiązania organizacyjne, zarządcze, technologiczne będą miały wpływ na Twój biznes i znaczenie dla powodzenia we franczyzie. I to właśnie z nimi łatwiej i bezpieczniej zarobisz w sieci.

Misją Plebiscytu jest jakościowa zmiana na rynku franczyzy. – Naszym celem jest stymulowanie odpowiedzialnego franchisingu, opartego na budowaniu systemowych i powielalnych Organizacji Franczyzowych, które konkurują tzw. Innowacją Franczyzy i pamiętają, że franczyza jest przede wszystkim o Ludziach.

Uruchamiając Plebiscyt, chcemy energetyzować branżę franczyzy i sprawiać, że coraz więcej Marek będzie podłączało się do naszego dialogu i sięgało po impact, uczestnicząc w tej jakościowej zmianie. Będziemy pokazywali coraz więcej dobrych praktyk. I to nie tylko po stronie Marek, ale też po stronie Dostawców rozwiązań dla Marek Franczyzowych, np. technologia wspierająca skalowalność biznesu, społeczną zmianę czy zaangażowanie Marek.

Plebiscyt i towarzyszący mu kontekst dialogu to jednocześnie furtka do wiedzy i innowacji dla Franczyzodawców, Franczyzobiorców, Kandydatów na Franczyzobiorców i innych Interesariuszy w ekosystemie franczyzy, aby budować trwałe i wygrywające Organizacje Franczyzowe 2.0, dla których Ludzie są ważni. 

Postaw na Impact Franchising!

To przewaga Marek Franczyzowych i pierwszy argument, jak szukasz biznesu na licencji.

Startujemy z Plebiscytem „Franchise Brands with Impact!​ Marki, które mają wpływ!” Chcemy pokazywać dobre Marki Franczyzowe, z którymi warto się wiązać, gdy jako Kandydat na Franczyzobiorcę szukasz biznesu na licencji, bo ich rozwiązania organizacyjne, zarządcze, technologiczne będą miały wpływ na Twój biznes i znaczenie dla powodzenia we franczyzie. I to właśnie z nimi łatwiej i bezpieczniej zarobisz w sieci.

Misją Plebiscytu jest jakościowa zmiana na rynku franczyzy. – Naszym celem jest stymulowanie odpowiedzialnego franchisingu, opartego na budowaniu systemowych i powielalnych Organizacji Franczyzowych, które konkurują tzw. Innowacją Franczyzy i pamiętają, że franczyza jest przede wszystkim o Ludziach.

Uruchamiając Plebiscyt, chcemy energetyzować branżę franczyzy i sprawiać, że coraz więcej Marek będzie podłączało się do naszego dialogu i sięgało po impact, uczestnicząc w tej jakościowej zmianie. Będziemy pokazywali coraz więcej dobrych praktyk. I to nie tylko po stronie Marek, ale też po stronie Dostawców rozwiązań dla Marek Franczyzowych, np. technologia wspierająca społeczną zmianę czy zaangażowanie Marek.

Plebiscyt i towarzyszący mu kontekst dialogu to jednocześnie furtka do wiedzy i innowacji dla Franczyzodawców, Franczyzobiorców, Kandydatów na Franczyzobiorców i innych Interesariuszy w ekosystemie franczyzy, aby budować trwałe i wygrywające Organizacje Franczyzowe 2.0, dla których Ludzie są ważni. 

Webinarium z przedstawicielami Jury Plebiscytu

Impact, czyli wpływ na biznes i otoczenie w dużej skali i z widocznym, odczuwalnym rezultatem dla działalności i wyników finansowych Franczyzobiorców. W rezultacie chodzi o Impact Franchising, jako sposób budowania i rozwoju dobrych Marek Franczyzowych.

Co to znaczy impact i zaangażowanie we franczyzie? I dlaczego to jest ważne? O tym nasze webinarium.

Gośćmi Webinarium są przedstawiciele Jury Plebiscytu: Damian Ragan, VP Credit Agricole Bank Polska, Michał Górski, CEO Schwitzke Górski, Przemek Pohrybieniuk, ImpactAngels.PL, Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Innovation Centre oraz Jacek Santorski, Psycholog Społeczny & Biznesu, Akademia Psychologii Przywództwa Values.

Goście Moniki Ferreira w Studio Franczyza 2.0 porozmawiają o fundamentach Impact Franchisingu.

▶️ Jak się buduje dobre Marki Franczyzowe, których rozwiązania mają wpływ na biznes franczyzobiorców i pozwalają im osiągać lepsze wyniki finansowe?

▶️ Jak Dostawcy Rozwiązań dla Franczyzy mogą wspierać zrównoważony trwały biznes franczyzowy?

▶️ Jak zaprojektować udaną drogę od franczyzy do ROI, czyli jak maksymalizować wartość z inwestycji we franczyzę?

▶️ Co to znaczy dla Was doskonały operacyjne system franczyzy?

▶️ Jak ustawić systemy zarządzania, które rozwijają liderów, budują kompetencje i stymulują potrzebne przedsiębiorcze zachowania?

▶️ Jak wybrać systemy, które poprawiają efektywność komunikacji i transferu know-how w sieci, aby dostarczać obiecaną (we franczyzie) wartość franczyzobiorcom?

▶️ Zaangażowana Marka Franczyzowa to jaka?

Webinarium z przedstawicielami Jury Plebiscytu

Impact, czyli wpływ na biznes i otoczenie w dużej skali i z widocznym, odczuwalnym rezultatem dla działalności i wyników finansowych Franczyzobiorców. W rezultacie chodzi o Impact Franchising, jako sposób budowania i rozwoju dobrych Marek Franczyzowych.

Co to znaczy impact i zaangażowanie we franczyzie? I dlaczego to jest ważne? O tym nasze webinarium.

Gośćmi Webinarium są przedstawiciele Jury Plebiscytu: Damian Ragan, VP Credit Agricole Bank Polska, Michał Górski, CEO Schwitzke Górski, Przemek Pohrybieniuk, ImpactAngels.PL, Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Innovation Centre oraz Jacek Santorski, Psycholog Społeczny & Biznesu, Akademia Psychologii Przywództwa Values.

Goście Moniki Ferreira w Studio Franczyza 2.0 porozmawiają o fundamentach Impact Franchisingu.

▶️ Jak się buduje dobre Marki Franczyzowe, których rozwiązania mają wpływ na biznes franczyzobiorców i pozwalają im osiągać lepsze wyniki finansowe?

▶️ Jak Dostawcy Rozwiązań dla Franczyzy mogą wspierać zrównoważony trwały biznes franczyzowy?

▶️ Jak zaprojektować udaną drogę od franczyzy do ROI, czyli jak maksymalizować wartość z inwestycji we franczyzę?

▶️ Co to znaczy dla Was doskonały operacyjne system franczyzy?

▶️ Jak ustawić systemy zarządzania, które rozwijają liderów, budują kompetencje i stymulują potrzebne przedsiębiorcze zachowania?

▶️ Jak wybrać systemy, które poprawiają efektywność komunikacji i transferu know-how w sieci, aby dostarczać obiecaną (we franczyzie) wartość franczyzobiorcom?

▶️ Zaangażowana Marka Franczyzowa to jaka?

Dla kogo to jest?

Dla Marek Franczyzowych

Dla Marek Franczyzowych, które już praktykują impactowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne, zarządcze i programy społeczne dla Franczyzobiorców i chcą się nimi pochwalić. – To dziś dla Was sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku franczyzy, bo inwestujecie w dobrostan swoich Partnerów i budowanie dla nich wartości dla zarabiania we Franczyzie. Nawet jeśli jesteście Marką, która dopiero weszła na ścieżkę zaawansowanych impactowych rozwiązań – możesz pokazać je w Plebiscycie.

Dla Dostawców Rozwiązań dla Marek Franczyzowych

Dla Dostawców Rozwiązań dla Marek Franczyzowych, którzy swoimi rozwiązaniami wspierają dobry, zrównoważony biznes franczyzowy. Wasze rozwiązania mogą dziś wspierać biznes Franczyzowy w zakresie skalowalności, rozwoju człowieka w sieci, czy poprawiać efektywność zarządzania systemową organizacją franczyzową.

Dla kogo to jest?

Dla Marek Franczyzowych

Dla Marek Franczyzowych, które już praktykują impactowe rozwiązania organizacyjne, technologiczne, zarządcze i programy społeczne dla Franczyzobiorców i chcą się nimi pochwalić. – To dziś dla Was sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku franczyzy, bo inwestujecie w dobrostan swoich Partnerów i budowanie dla nich wartości dla zarabiania we Franczyzie. Nawet jeśli jesteście Marką, która dopiero weszła na ścieżkę zaawansowanych impactowych rozwiązań – możesz pokazać je w Plebiscycie.

Dla Dostawców Rozwiązań dla Marek Franczyzowych

Dla Dostawców Rozwiązań dla Marek Franczyzowych, którzy swoimi rozwiązaniami wspierają dobry, zrównoważony biznes franczyzowy. Wasze rozwiązania mogą dziś wspierać biznes Franczyzowy w zakresie skalowalności, rozwoju człowieka w sieci, czy poprawiać efektywność zarządzania systemową organizacją franczyzową.

Impact Franchising

Jakie to Marki Franczyzowe, które mają wpływ?

Franchise Brands with Impact To Marki skupione na Człowieku – Franczyzobiorcy, które stale inspirują swoich Franczyzobiorców nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi, zarządczymi, aby w ten sposób pomagać im prowadzić dobry biznes na licencji, w otoczeniu, które się zmienia. – Te inspirujące Marki Franczyzowe budują impactowe programy rozwojowe i społeczne, stale dostarczają nowe narzędzia swoim Franczyzobiorcom, aby zwiększać dla nich wartość z uczestnictwa w sieci.

Co to znaczy impact i zaangażowanie we franczyzie? I dlaczego to jest ważne?

Impact, czyli wpływ na biznes i otoczenie w dużej skali i z widocznym, odczuwalnym rezultatem dla działalności Franczyzobiorców. W Plebiscycie wyodrębniamy 4 główne kategorie, w zakresie których Marki Franczyzowe mogą budować i wyrażać swój wpływ i zaangażowanie we franczyzie: Człowiek w Centrum Franczyzy, Organizacja Franczyzowa Jutra, Technologia Wpływu we Franczyzie i Zaangażowana Marka Franczyzowa, z ang. purpose-driven franchise brand.

Impact Franchising

Jakie to Marki Franczyzowe, które mają wpływ?

Franchise Brands with Impact To Marki skupione na Człowieku – Franczyzobiorcy, które stale inspirują swoich Franczyzobiorców nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi, zarządczymi, aby w ten sposób pomagać im prowadzić dobry biznes na licencji, w otoczeniu, które się zmienia. – Te inspirujące Marki Franczyzowe budują impactowe programy rozwojowe i społeczne, stale dostarczają nowe narzędzia swoim Franczyzobiorcom, aby zwiększać dla nich wartość z uczestnictwa w sieci.

Co to znaczy impact i zaangażowanie we franczyzie? I dlaczego to jest ważne?

Impact, czyli wpływ w dużej skali i z widocznym, odczuwalnym rezultatem dla biznesu Franczyzobiorców. W Plebiscycie wyodrębniamy 4 główne kategorie, w zakresie których Marki Franczyzowe mogą budować i wyrażać swój wpływ i zaangażowanie we franczyzie: Człowiek w Centrum Franczyzy, Organizacja Franczyzowa Jutra, Technologia Wpływu we Franczyzie i Zaangażowana Marka Franczyzowa, z ang. purpose-driven franchise brand.

Dlaczego warto wziąć udział?

Pokaż swoją przewagę

Pokaż w rynku, jak realizujesz odpowiedzialny franchising, wyższy poziom zarządzania i budowania organizacji sieciowej.

Zwiększ ekspozycję Sieci

Opowiedz swoją historię o impact franchisingu, pokaż dobre praktyki i rozwiązania dla budowania w Twojej Franczyzie w kanałach naszych partnerów medialnych.

Stań się Role Model

Pokaż jak praktykujecie impactowe programy dla franczyzobiorców i pochwal się nimi.

Pokaż wyróżnik Twojej Franczyzy

Zdobądź serca Franczyzobiorców i pokaż, że warto się z Tobą zaangażować, gdy szukasz dla siebie Dobrej Franczyzy.

Wyeksponuj wpływ

Opowiedz o odpowiedzialnym franchisingu, wyższym poziomie zarządzania i budowaniu swojej organizacji.

Bądź Innowatorem w branży

Zostań ważnym głosem w kształtowaniu i inspirowaniu rynku franczyzy do zmiany.

Kategorie Plebiscytu

Człowiek w Centrum Franczyzy

W tej kategorii nagradzamy Marki i / lub rozwiązania Dostawców, które dbają o Człowieka - Franczyzobiorcę w sieci, o równowagę jego dobrostanu zawodowego, finansowego, fizycznego, społecznego i potrafią angażować Franczyzobiorcę, aby chciał pozostać w sieci i zarabiać na biznesie na licencji.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Program lub inicjatywę stymulujący rozwój przedsiębiorczości Franczyzobiorcy i / lub rozwój lokalnego leadershipu Partnerów;
 • Program lub inicjatywę, poprawiające dobrostan Franczyzobiorcy – program edukacyjny lub rozwojowy, powiązany z celami biznesu i z celami Człowieka w sieci, realizowany w skali;
 • Program lub inicjatywę, potwierdzające praktykę kultury organizacyjnej i wspólnych wartości;
 • Program lub inicjatywę, stymulujące maksymalizowanie jakości życia Człowieka w sieci, mierzone i wyrażone poprawą satysfakcji Franczyzobiorców, z wykorzystaniem wskaźnika NPS.

Technologia dla Wpływu we Franczyzie

W ten kategorii nagradzamy Marki Franczyzowe i rozwiązania Dostawców dla Marek Franczyzowych, które wykorzystują technologie w nowy skalowalny sposób, wspierając przy tym wzrost i efektywność biznesu Franczyzobiorcy. Punktem wyjścia w tej kategorii będzie osadzenie zgłoszonego programu czy rozwiązania technologicznego w kontekście całościowej transformacji cyfrowej organizacji i ich wpływ na kluczowe wskaźniki operacyjne i wyniki finansowe Sieci Franczyzowej.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Programy lub rozwiązania zakładające strategiczne wykorzystanie technologii, które wpływa na zmianę modelu biznesowego sieci lub tworzenie nowych modeli biznesowych, opartych na cyfrowych produktach lub usługach.  
 • Program rozwoju organizacyjnego lub rozwiązanie, pozwalające na przyjęcie nowego modelu działania Organizacji Franczyzowej i sposobu zarządzania, tak, aby działała szybciej i elastyczniej i lepiej transferowała know how w sieci. 
 • Program wykorzystania GenAI nastawiony na transformację w całej organizacji lub wybranych jej procesów – pozwalający uzyskać wartość wykraczającą poza hype. Chodzi o przygotowanie całej organizacji do zmiany: plan działania, rozwój umiejętności, kulturę danych i kultura organizacji. – Sekretem pełnego potencjału technologii nigdy nie jest tylko technologia.
 • Technologię wspierającą społeczną zmianę czy zaangażowanie społeczne lub środowiskowe Marek.

Organizacja Franczyzowa Jutra

W tej kategorii nagradzamy Marki, które już dziś konkurują Innowacją Systemu Franczyzy. Dbają o dobrze zdefiniowany System - to jak działa organizacja franczyzowa, na którym da się zarobić, gdzie jest powtarzalny proces transferu know how do Partnerów, i to z zakresu funkcjonalnego prowadzenia biznesu, jak i z zakresu zarządzania jego rozwojem. To znaczy dotrzymują obietnicy we franczyzie.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Nowe rozwiązania i programy potwierdzające praktykę Innowacji Franczyzy, czyli generowanie rozwiązań strategicznych, organizacyjnych, systemowych, zarządczych, technologicznych i testowanie ich oraz wycofywanie tych, które nie służą franczyzie, aby lepiej konkurować w rynku.
 • Programy lub rozwiązania, które pomagają osiągać lepszą ekonomikę jednostki Franczyzowej (unit franczyzowy) i lepiej zarabiać jako Franczyzobiorca i Franczyzodawca, czego skuteczność potwierdzają wskaźniki wzrostu i poprawy rentowności.

Zaangażowana Marka Franczyzowa

W tej kategorii nagradzamy Mark i rozwiązania Dostawców dla Marek Franczyzowych, które budują zaangażowanie środowiskowe i społeczne we franczyzie. Franchise Brands with Impact, Marki, które mają wpływ, robią różnię dla wszystkich interesariuszy: klientów, gości, franczyzobiorców, lokalnych społeczności, inwestorów i są ``podziwiane`` i dzięki temu budują swoją wartość rynkową.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Programy i rozwiązania wyrażające społeczne i środowiskowe zaangażowanie Marki.
 • Programy i rozwiązania wpływające na zmianę sposobu, w jaki Marka buduje swoją wartość rynkową w zmieniającym się otoczeniu biznesu, w którym największym wyzwaniem są nowe generacje, nowy typ konsumenta i technologia.

Kategorie Plebiscytu

Człowiek w Centrum Franczyzy

W tej kategorii nagradzamy Marki i / lub rozwiązania Dostawców, które dbają o Człowieka - Franczyzobiorcę w sieci, o równowagę jego dobrostanu zawodowego, finansowego, fizycznego, społecznego i potrafią angażować Franczyzobiorcę, aby chciał pozostać w sieci i zarabiać na biznesie na licencji.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Program lub inicjatywę stymulujący rozwój przedsiębiorczości Franczyzobiorcy i / lub rozwój lokalnego leadershipu Partnerów;
 • Program lub inicjatywę, poprawiające dobrostan Franczyzobiorcy – program edukacyjny lub rozwojowy, powiązany z celami biznesu i z celami Człowieka w sieci, realizowany w skali;
 • Program lub inicjatywę, potwierdzające praktykę kultury organizacyjnej i wspólnych wartości;
 • Program lub inicjatywę, stymulujące maksymalizowanie jakości życia Człowieka w sieci, mierzone i wyrażone poprawą satysfakcji Franczyzobiorców, z wykorzystaniem wskaźnika NPS;

Technologia dla Wpływu we Franczyzie

W ten kategorii nagradzamy Marki Franczyzowe i rozwiązania Dostawców dla Marek Franczyzowych, które wykorzystują technologie w nowy skalowalny sposób, wspierając przy tym wzrost i efektywność biznesu Franczyzobiorcy. Punktem wyjścia w tej kategorii będzie osadzenie zgłoszonego programu czy rozwiązania technologicznego w kontekście całościowej transformacji cyfrowej organizacji i ich wpływ na kluczowe wskaźniki operacyjne i wyniki finansowe Sieci Franczyzowej.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Programy lub rozwiązania zakładające strategiczne wykorzystanie technologii, które wpływa na zmianę modelu biznesowego sieci lub tworzenie nowych modeli biznesowych, opartych na cyfrowych produktach lub usługach.  
 • Program rozwoju organizacyjnego lub rozwiązanie, pozwalające na przyjęcie nowego modelu działania Organizacji Franczyzowej i sposobu zarządzania tak, aby działała szybciej i elastyczniej, i lepiej transferowała know how. 
 • Program wykorzystania technologii, a szczególnie AI pozwalający uzyskać wartość wykraczającą poza hype, czyli zakładający plan działania, rozwój umiejętności, kulturę danych i przebudowanie całej organizacji na zmiany. – Sekretem pełnego potencjału technologii to nigdy nie jest tylko technologia.
 • Technologię wspierającą społeczną zmianę czy zaangażowanie społeczne lub środowiskowe Marek.

Organizacja Franczyzowa Jutra

W tej kategorii nagradzamy Marki, które już dziś konkurują Innowacją Franczyzy. Dbają o dobrze zdefiniowany System - to jak działa organizacja franczyzowa, na którym da się zarobić, gdzie jest powtarzalny proces transferu know-how do Partnerów, i to z zakresu funkcjonalnego prowadzenia biznesu, jak i zakresu zarządzania jego rozwojem. To znaczy dotrzymują obietnicy we franczyzie.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Nowe rozwiązania i programy potwierdzające praktykę Innowacji Franczyzy, czyli generowanie rozwiązań strategicznych, organizacyjnych, systemowych, zarządczych, technologicznych i testowanie ich oraz wycofywanie tych, które nie służą franczyzie, aby lepiej konkurować w rynku.
 • Programy lub rozwiązania, które pomagają osiągać lepszą ekonomikę jednostki Franczyzowej (unit franczyzowy) i lepiej zarabiać jako Franczyzobiorca i Franczyzodawca, czego skuteczność potwierdzają wskaźniki wzrostu i poprawy rentowności.

Zaangażowana Marka Franczyzowa

W tej kategorii nagradzamy Mark i rozwiązania Dostawców dla Marek Franczyzowych, które budują zaangażowanie środowiskowe i społeczne we franczyzie. Franchise Brands with Impact, Marki, które mają wpływ, robią różnię dla wszystkich interesariuszy: klientów, gości, franczyzobiorców, lokalnych społeczności, inwestorów i są ``podziwiane`` i dzięki temu budują swoją wartość rynkową.

Co można zgłosić w tej kategorii?

 • Programy i rozwiązania wyrażające społeczne i środowiskowe zaangażowanie Marki.
 • Programy i rozwiązania wpływające na zmianę sposobu, w jaki Marka buduje swoją wartość rynkową w zmieniającym się otoczeniu biznesu, w którym największym wyzwaniem są nowe generacje, nowy typ konsumenta i technologia.

Jury

Reprezentanci Marek Franczyzowych

Przedstawiciele Dostawców Rozwiązań dla Marek Franczyzowych

Interesariusze Ekosystemu Franczyzy

Weź udział w Plebiscycie

Przeczytaj uważnie regulamin, wybierz odpowiednią dla siebie kategorię i wypełnij formularz. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Impactową Inicjatywę Twojej sieci lub Twoje rozwiązanie technologiczne dla Franczyzy.

Na zgłoszenia czekamy do 14.07.2024 r.

Nominuj do Plebiscytu

Nominuj inicjatywę, która ma Impact!
Możesz nominować dowolną markę i jej inicjatywę lub partnera sieci i jego rozwiązanie. Po dokonaniu nominacji osoba przez Ciebie wskazana otrzyma na swój adres e-mail list nominacyjny i instrukcję, jak wziąć udział w Plebiscycie. Udział jest bezpłatny, a nominacje anonimowe.

Na nominacje czekamy do 14.07.2024 r.

Impactowe programy czy rozwiązania działają z tak dużą siłą, że mają transformacyjny wpływ na biznes Franczyzobiorcy i realizację celów całej sieci. To z takimi Markami warto się angażować, jak szukasz biznesu na licencji.

~ Monika Ferreira

Poznaj strategie skalowania sieci franczyzowych