I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Zbuduj system franczyzowy

wg metodyki Franczyza 2.0

Niektóre sieci franczyzowe potrafią rosnąć i skalować swój biznes, a inne nie i pozostają tylko małymi organizacjami, posiadającymi kilka unitów. Dlaczego w niektórych sieciach jest tak duża rotacja franczyzobiorców?

i'gs

4 perspektywy patrzenia na franczyzę

Definiując i dalej budując system franczyzowy, warto uwzględnić 4 perspektywy patrzenia na franczyzę. Wszystkie one są powiązane, zależne od siebie, a dobrze zdefiniowane pozwolą stworzyć strategicznie trwały system franczyzowy i zbudować wartość marki w długim terminie.
Perspektywa architektury modelu franczyzy

Jak konkurować na poziomie samego modelu franczyzy: rentownej ekonomiki jednostki, know-how i wsparcia oraz środowiska współpracy dla franczyzobiorców?

Perspektywa prawna

Jak zaprojektować umowę franczyzy, aby wspierała realizację przyjętego modelu franczyzy: zabezpieczała interes biznesu i pozwoliła zrealizować założenia wzrostu i skalowalności?

Perspektywa wzrostu i skalowalności

Jak zaprojektować i rozwijać system organizacji franczyzowej, czyli organizację, która poradzi sobie z wyzwaniami rosnącej skali i umożliwi zyskowny wzrost?Jak dzięki franczyzie zrealizować naszą strategię podstawową?

Perspektywa finansowa

Jak zaprojektować ekonomikę jednostki franczyzowej i model finansowy oraz jak zabezpieczyć kapitał na rozwój, aby jako sieć i jako pojedyncze jednostki w długim terminie trwać i rosnąć zyskownie?

zbuduj
f01ab3bd-50bf-4187-9f05-a529b28e3845

Czy jako organizacja franczyzowa jesteś na drodze rozwoju strategicznego, operacyjnego i finansowego, ciągle stajesz się 2.0 i dzięki temu zyskownie rośniesz?

Poznaj sieć typu Franczyza 2.0

Ciągle się uczy i definiuje na nowo.

Konkuruje powielalnością modelu franczyzy.

Jest nastawiona na zyskowny wzrost.

Tworzy warunki współpracy oparte na kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości.

Skalowalny Model Franczyzy (SMF)

Jak wykorzystać 7 Zasad Skalowalnego Modelu Franczyzy do budowania zyskownego i trwałego biznesu franczyzowego dawcy i biorcy?

Skalowalny Model Franczyzy to droga do budowania zyskownej, przedsiębiorczej i trwałej sieci franczyzowej, która w długim terminie zwiększa swoją skalę, buduje kapitał marki, i dzięki temu zwiększa swoją wartość rynkową. Model oparty jest na 7 zasadach, które wzajemnie się wzmacniają, a których realizacja pozwoli Wam zbudować skalującą się sieć franczyzową.

Model oparty jest na 7 zasadach, które wzajemnie się wzmacniają, a których realizacja pozwoli Ci zbudować skalującą się sieć franczyzową. W rezultacie zbudujesz organizację, która potrafi radzić sobie z wyzwaniami rosnącej skali, dlatego rośnie zyskownie i buduje wartość organizacji w długim terminie.

Umów się na bezpłatną konsultację

Dobra Franczyza, czyli jaka?

Dobra franczyza jest przede wszystkim o rozwoju organizacyjnym i o ludziach, o zbudowaniu Systemu organizacji franczyzowej na fundamencie określonych warunków współpracy dla ludzi – franczyzobiorców – przedsiębiorców, którzy będą potrafili i chcieli powielić model lokalnie i zarobić na tej powielalności.

Budowanie i prowadzenie dobrej franczyzy to kwestia tzw. „wewnętrznej gry strategicznej” – rozwijanie organizacji, która potrafi radzić sobie z wyzwaniami rosnącej skali i wygrywać w nowej ekonomii.

Dzielenie się wiedzą we franczyzie nie jest jednorazowym zdarzeniem transferu know-how przy nawiązaniu współpracy, a jest to proces płynący, będący istotą franczyzy i podstaw rozliczeń między stronami. Dzielenie się wiedzą jest we franczyzie kluczowym procesem tworzenia wartości.Tymczasem bardzo duża część rynku sieci franczyzowych nie traktuje tej obietnicy z należytą starannością, wiedza często pozostaje w głowie założyciela, a niedotrzymanie obietnicy staje się jedną z głównych barier wzrostu w tych sieciach.

2.0

Franczyza to obietnica transferu know-how przez cały okres obowiązywania umowy

Franczyza to sposób na strategię wzrostu

Franczyza to nie tylko umowa franczyzy i marka

Franczyza jest o powielalaności

Niedojrzałe systemy franczyzowe

Know-how w głowie założyciela, brak zdolności powielania rozwiązań, brak kapitałów, wiedzy strategicznej

Niezdefiniowane modele operacyjne

Brak strategicznego systemu edukacji

Nie ma umiejętności przekazywania wiedzy

Rotacja i niezadowolenie franczyzobiorców

Franczyzobiorcy nie działają strategicznie, „gaszą pożary”, często nie wiedzą, ile zarabiają, wydaje im się, że zarobią więcej i rezygnują z sieci

Mało wiedzy ogólnej o franczyzie

jako modelu funkcjonowania na rynku, nieuregulowane ustawodawstwo (w Polsce)

5 głównych barier wzrostu sieci franczyzowych

Największym wyzwaniem sieci franczyzowych na drodze budowania trwałych zyskownych organizacji sieciowych jest umiejętność zbudowania organizacji, które mają zdolność osiągania powielalności. Duża część funkcjonujących na rynku sieci ma ograniczenia, aby powielać centralne rozwiązania na rynkach lokalnych, skalować wiedzę i przekładać ją na konkretne kompetencje. Warto mieć świadomość głównych barier wzrostu sieci franczyzowych, które stanowią dla nich hamulec na drodze zwiększania skali ich biznesu. 

O mnie

Monika Ferreira

Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Autorka Projektu Franczyza 2.0 i książki „Strategie skalowania sieci franczyzowych”.

Założycielka i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, specjalizującej się w budowaniu strategii wzrostu, systemów franczyzowych oraz w strategicznym doradztwie franczyzowym.

Autorka metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, wspierającej budowanie i rozwijanie trwałych i przedsiębiorczych organizacji, które rosną zyskownie zarówno po stronie franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Współtwórczyni i Wykładowczyni programu rozwojowego Transformacyjnej Edukacji we Franczyzie dla Liderów, Managerów i Franczyzobiorców na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Przedsiębiorczyni na rynku franczyzowym – ponad 11 lat doświadczenia w budowaniu własnego biznesu w modelu franczyzowym, zakończonego udanym exitem – transakcją sprzedaży Spółki do inwestora branżowego – Grupy PWN.

W 2022 roku znalazła się w rankingu magazynu Forbes Women wśród 25 kobiet najlepiej wykorzystujących potencjał biznesowy Linkedin, dzieląc się merytoryczną wiedzą na temat franczyzy.

Autorka i prowadząca program telewizyjny Dobra Franczyza BIZNES24, w którym rozmawia z CEO, Członkami Zarządu i Interesariuszami w ekosystemie franczyzy o Innowacji Franczyzy i rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.

2.0

Porozmawiajmy o zbudowaniu systemu franczyzowego wg metodyki Franczyza 2.0

    Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

    Poznaj strategie skalowania sieci franczyzowych

    Projekt-bez-nazwy