I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  Wiele sieci franczyzowych zadaje sobie pytanie, czy ich model franczyzy wymaga adaptacji

Czy jesteśmy dobrze poukładani? Częste pytanie w sieciach franczyzowych. Zwykle nie ma szybkiej odpowiedzi, bo chodzi nie tylko o poukładanie strategiczne ale też o organizacyjne i taktyczne.

Ten rok wymusza prawie na wszystkich sieciach konieczność adaptacji i transformacji działania w rynku. Jak wdrożyć taki proces, aby dostosować się do zmieniającej się struktury branż i nowych potrzeb klientów? I jak nie (z)gubić franczyzobiorców?

W I’GS In Good Strategy pomagamy sieciom poukładać się na nowo, osiągnąć zwinną adaptacyjność i powielalność. Pracujemy w trybie 6 etapowych dedykowanych warsztatów strategicznych:
  • Strategiczna diagnoza Systemu i hipotezy zmiany: czy nasz model biz pozwala zarabiać czy potrzebujemy nowego?
    W jakiej części łańcucha wartości sieć uczestniczy?
  • Adaptacja architektury modelu franczyzy: redefinicja logiki modelu – co dajemy, co i jakim zasobem egzekwujemy.
  • Transformacja działania w rynku: strategiczny i taktyczny plan zmiany, na poziomie strategii, operacji i metryk.
  • Strategiczny Model Edukacji: sposób dzielenia się know how z franczyzobiorcami, aby pomagać im zarabiać w sieci.
  • Kultura Organizacji: przestrzeń partnerskiej współpracy i sposób utrzymania franczyzobiorców z sieci.
  • Metryki, wyniki.

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.