I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  Ryzyka sieciowych firm gastronomicznych skalujących się w modelu franczyzy

Decydując się na rozwój w modelu franczyzy firmy gastronomiczne złożone z 2-5-8 oddziałów własnych, wchodzą w fazę rosnących potrzeb inwestycyjnych. Wiele konceptów próbuje szybko pozyskać franczyzobiorców i z bieżących kapitałów sfinansować dalszy rozwój systemu i sieci.

Nawet jeśli pozornie franczyza, jako strategia wzrostu, wydaje się łatwa kapitałowo, bo uruchamia kapitały partnerów franczyzowych, to bez początkowej inwestycji w przygotowanie systemu franczyzowego i zbudowanie przewagi konkurencyjnej, trudno będzie przetrwać w długim terminie.

◾️ Wiele spółek ma potencjał produktowy, jednak to dalekie od potencjału sieciowego, skutecznego wejścia w rolę operatora sieci.

◾️ Na rynku widać wiele systemów franczyzowych kompletnie niezweryfikowanych rynkowo pod względem potencjału powielalności. Brak im #repeatability. Bazują na entuzjazmie i spontaniczności założyciela.

To niezwykle trudne operacyjnie systemy dla franczyzobiorców, obciążone dużą rotacją.

Trzeba założyć, że firmy gastro wchodzące we franczyzę, to startupy w branży franczyzowej, z dużym ryzykiem trwałości. – Na wczesnym etapie rozwoju konfrontują zagrożenie tzw. Doliny Śmierci. – To krytyczny okres, w którym startup nie ma jeszcze znaczących przychodów i spala przepływy pieniężne (uszczupla zainwestowany kapitał początkowy), zanim osiągnie punkt samowystarczalności .

W tym okresie pozyskiwanie kapitału może być bardzo trudne, częściowo dlatego, że model biznesowy nie został zweryfikowany lub dlatego, że wskaźniki adopcji są niskie.Inwestorzy na tym etapie mogą mieć trudności z weryfikacją efektywnych powielalnych systemów sieciowych.

Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, budując sieć franczyzową

Budowanie sieci franczyzowej to szereg pytań strategicznych w obszarze sfinansowania inwestycji:

  • ile kapitału z bieżącej działalności mogę przeznaczyć na rozwój systemu?
  • jak zarządzić kapitałem, aby sfinansować zbudowanie przewagi #CompetitiveMoatBuilding dzięki #technologia, która ułatwi mi znalezienie inwestora?
  • czy zdecyduję się na inwestora VC?
  • czy mam potencjał, aby stworzyć własny fundusz CVC (corporate venture capital)?

Wg A.Allen & Associates w nadchodzących latach nastąpi szybki rozwój i adopcja technologii. – Tech to o dziś sposób na budowanie przewagi w przyszłych okresach dla spółek gastro. – Przewiduje, że 6% przychodów przeznaczy się na CAPEX w ciągu najbliższych 2-3 lat, z czego jedna trzecia na technologie i inne ulepszenia wydajności, np. systemy szkoleniowe, automatyzację, tech poprawiającą efektywność.

Key takeaways

  1.  Ci co dziś dominują, niekoniecznie będą dominować.
  2. Liderzy w „nowych” kategoriach szybko zdobywają miliony. Wielcy gracze, którzy otrzymują miliony funduszy – #KitchenUnited #CloudKitchen #ReefTechnologies współistnieją z małymi graczami, w których się nie inwestuje.
  3. Od początku mieć proof of concept systemu franczyzowego z potencjałem przewagi konkurencyjnej, nie tylko produkt.

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.