I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Strategie skalowania sieci franczyzowych

Strategie skalowania sieci franczyzowych

Dlaczego tylko niewielkiemu odsetkowi firm udaje się zwiększyć skalę?
Jak przezwyciężyć paradoks wzrostu?
Najprostsza odpowiedź: Trzeba przezwyciężyć złożoność i zbudować swój skalowalny model operacyjny – systemowo ułożoną i efektywnie zarządzaną infrastrukturę organizacji, która poradzi sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi i decyzyjnymi w fazie wzrostu i zdominuje branżę.

Nasze podejście

Budowanie strategii Firm Wzrostu – jak to robimy?

Skalowanie sieci wyraża się poprzez system działania czy lepiej system operowania w ramach sieci i związane z nim narzędzia skalowania. Pozwolą one wdrożyć założenia strategiczne i sprawią, że rynek je odczyta. I to zarówno po stronie franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.

Pracując z sieciami franczyzowymi, wychodzimy z założenia zaprojektowania tzw. Strategicznego Holistycznego Modelu Franczyzy.

W zależności od potrzeby klienta i poziomu rozwoju strategicznego i organizacyjnego, proces doradczy może obejmować podejście holistyczne lub ograniczyć się do wybranych etapów.

Etapy Strategicznego Modelu Franczyzy

Aby trwale skalować sieć i zarabiać, nie wystarczy tylko zaprojektowanie strategii długofalowego rozwoju. Proces skalowania odbywa się także na poziomie działań operacyjnych i strategicznej komunikacji marketingowej. Powinien on uwzględniać model działania zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.

Trzeba stworzyć skalowalny model operacyjny sieci franczyzowej, oparty na systemie planowania strategicznego, strategicznie ułożyć marketing i budować markę, kulturę organizacyjną i employer branding franczyzodawcy. W ten sposób będziemy stale przyciągać i zatrzymamy w sieci franczyzobiorców, klientów, talenty, ambasadorów marki  i inwestorów.

W czym pomagamy?