I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Modele biznesowe

Modele biznesowe

Jak budować przewagę konkurencyjną w zmieniającym się świecie nowych technologii? Jak stworzyć i dostarczyć wartość swoim klientom, a z drugiej strony odzyskać część tej wartości w formie przychodu? I jak zrealizować przy tym cele finansowe firmy?

Odpowiedzią na wszystkie te pytania jest skalowalny model biznesu, który będzie narzędziem do wypełniania celów wzrostowych organizacji oraz celów indywidualnych jej uczestników. Przemyślany model biznesowy sieci franczyzowej uwzględnia długofalowy rozwój biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorców. To na czym zarabiała będzie firma franczyzodawcy i firmy jego franczyzobiorców, będzie kluczowym czynnikiem trwałości sieci w długim terminie.

Nasze podejście do projektowania modelu biznesu

Pracując z zarządami, spółkami, new biznesami, przedsiębiorcami, menedżerami, dążymy do stworzenia modelu biznesu, który wyprzedza branżę. Takie podejście pozwala firmie rosnąć długofalowo i zdobywać coraz mocniejszą pozycję na rynku.

Selekcja Archetypu Modelu Biznesu

W pierwszym kroku wybieramy Archetyp Modelu Biznesu firmy. Czy będzie to przywództwo produktowe, doskonałość operacyjna, bliskość klienta czy koordynacja łańcucha wartości? – na to pytanie poszukujemy odpowiedzi, pracując w trybie warsztatowym z kluczową kadrą zarządzającą. Wszystkie kolejne cele strategiczne będą podporządkowane wybranemu Archetypowi Modelu Biznesu.

Sporządzenie szczegółowego Modelu Biznesu

Następnym krokiem jest opracowanie Modelu Biznesu w szczegółach – z uwzględnieniem wszystkich składowych budujących strategię Go To Market. W podejściu do projektowania szczegółowego modelu biznesowego skupiamy się na modelu tworzenia wartości (value creation) i odzyskiwania tej wartości w formie przychodu (value capture). W ten sposób wspólnie wypracowujemy sposób na osiąganie celów dochodowości.

Proces doradczy przebiega w etapach i uwzględnia potrzeby naszych klientów oraz ich poziom rozwoju organizacyjnego, warunkujący stopień skalowalności modelu biznesowego. Prace nad tym elementem strategii to tylko jedna ze składowych procesu doradczego. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi usługami.

Etapy procesu doradczego w praktyce doradztwa strategicznego I'GS In Good Strategy

W czym pomagamy?