I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Strategiczny Model Marketingu jako model wzrostu

Strategiczny Model Marketingu jako model wzrostu

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu skalować biznes, tworząc Strategiczne Modele Marketingu, które przyciągają nowych klientów, franczyzobiorców, talenty, inwestorów, ambasadorów marki i inne kluczowe dla biznesu relacje.

W naszych procesach doradczych strategicznego doradztwa marketingowego przygotowujemy zarządy, przedsiębiorców i menedżerów do spojrzenia na marketing w sposób modelowy, jak na kluczowy strategiczny zasób firmy. Jesteśmy przekonani, że dobrze strategicznie zaprojektowana funkcja marketingu będzie sposobem zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, budowania jego przewagi konkurencyjnej na rynku i czynnikiem wpływania na wynik finansowy firmy?

Jak zatem zaprojektować działania marketingowe w firmie, aby adresowały jej cele strategiczne? Jak złożyć Strategiczny Model Marketingu jako model wzrostu firmy i skalowania jej wyników finansowych?

Nasze podejście

Projektowanie strategicznych działań marketingowych

Tworząc z firmami ich Strategiczne Modele Marketingu, pracujemy w siedmioetapowym procesie strategicznego zarządzania działaniami marketingowymi. To całościowe end to end podejście do zaprojektowania i realizacji komunikacji i wsparcia sprzedaży, wyprowadzone z jej modelu biznesowego.

Kluczowym krokiem w procesie doradczym jest scan celów strategicznych firmy: cele i założenia podstawowej strategii i modelu biznesowego, wskaźniki finansowe zaplanowane do realizacji w krótkim terminie 1 roku i w długim terminie 3 lat (przychód, ebit, ROI), tak, aby je zaadresować w projektowanych działaniach marketingowych.

 

Etapy procesie budowania Strategicznego Modelu Marketingu:

Etap 1 Wywiad Strategiczny: identyfikacja i powiązanie celów strategicznych firmy z założeniami projektowanego Strategicznego Modelu Marketingu

Etap 2 Concept & Launch Strategy: koncepcja (koncept kreatywny, BIG IDEA) i strategia działania w procesie wprowadzenia projektu na rynek, z uwzględnieniem storytellingu i długofalowej strategii zarządzania treścią

Etap 3 Customer Journey Map

Etap 4 Digital strategy

Etap 5 Proces Marketing Automation

Etap 6 Offline strategy

Etap 7 Plan marketingowy

Etap 8 Budżet marketingowy i ROMI (return on marketing investment)

Etap 9 Interim Management: strategiczne zarządzanie marketingowe „hands on” w procesie wdrożenia Modelu Startegicznego Marketingu

W czym pomagamy?