I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Strategia Kultury Organizacyjnej

Strategia Kultury Organizacyjnej

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu zbudować kulturę organizacyjną, aby wyrażać cele strategiczne przedsiębiorstwa poprzez podstawowe wartości organizacji i tym samym wpływać na poziom efektywności.

Nasze podejście

Kulturę organizacji postrzegamy w dwóch głównych wymiarach:
  1. interakcji z ludźmi prowadząc od niezależności do współzależności oraz
  2. ich przystosowania do zachodzących zmian czyli od elastyczności do stabilności. Na tej podstawie pomagamy zdefiniować styl kultury organizacyjnej aby stworzyć normy i wzory zachowań, które umożliwią efektywną realizację założonej strategii.

 

Na ile świadomie i aktywnie kształtuje się kulturę organizacji w Twojej firmie? Jaki wpływ ma kultura organizacyjna na zachowanie pracowników w Twojej firmie i postrzeganie jej przez Twoich kontrahentów? Czy kultura organizacyjna Twojej firmy odzwierciedla przekonania i wartości ważne dla jej liderów? Czy masz historię, która ilustruje Twoją kulturę organizacyjną?

Zbudowana strategia Kultury Organizacyjnej Twojej firmy nie tylko stworzy tożsamość przedsiębiorstwa, ale też wpłynie na rozwijanie i kształtowanie sposobów myślenia i działania pracowników. W ten sposób stworzy się przestrzeń współpracy i partnerstwa dla potencjalnych franczyzobiorców, którzy odnajdą w niej kulturę zarządzania biznesem, wielopoziomowe wsparcie czy standardy działalności, zaś klienci będą mogli łatwiej identyfikować się z wartościami firmy, a przez to być bardziej lojalnymi.

W czym pomagamy?