I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Interim management

Interim management

Interim management, czyli tymczasowe wejście doradcy strategicznego w zarządzanie w organizacji klienta.

Doradca podejmuje wówczas najczęściej rolę Chief Strategy Officer, Chief Growth Officer, Chief Marketing Officer, Chief Finance Officer lub role związane z project managementem, np. innovation management czy organizational culture project management.

Kim jest Interim Manager?

Wszystkie procesy doradcze prowadzimy z założeniem rozwijania w organizacji klienta kompetencji w zakresie myślenia i planowania strategicznego. Bardzo nam zależy, aby po zakończeniu okresu doradztwa, korzystając z wypracowanych rozwiązań,  stosowanych metodyk i technik pracy, klienci mogli sami sprawnie zarządzać procesami strategicznymi i operacyjnymi i stale poprawiać swoje wyniki finansowe. W osiągnięciu tego celu pomaga interim manager.

Dodatkowe wsparcie zespołów klienta poprzez interim management jest częstą potrzebą. W ramach ten usługi doradca dalej wspiera sprawne wdrażanie wypracowanych w procesie doradczym rozwiązań strategicznych. Jest to zwykle okres od 6 do 12 miesięcy. Chodzi o to, aby nowa strategia i zmiana z nią związana nie powodowała tymczasowego zakłócenia wyniku finansowego czy nie stanowiła dla zespołu nadmiernego wyzwania.

Co oznacza interim management dla Twojej firmy?

Interim management to usługa, w trakcie której doradca strategiczny znajduje się bardzo blisko struktury firmy. Często bierze on udział w spotkaniach dotyczących innowacyjnych rozwiązań – testowania procesów, wdrażania narzędzi czy przemodelowania struktury firmy. Nadzoruje on konsekwencję w implementacji ustaleń opracowanych w procesie doradczym i w porę reaguje na sygnały świadczące o rozmywaniu się założonych celów. Interim manager odpowiada za edukację zespołu i szerzenie świadomości o celowości przeprowadzanych zmian, dzięki czemu Kadra Zarządzająca może skupić się na bezbłędnej realizacji założeń.

Zapraszamy do skorzystania z doświadczenia naszych doradców w procesie wdrażania innowacji.

W czym pomagamy?