I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Interim management

Interim management

Interim management, czyli tymczasowe wejście doradcy strategicznego w zarządzanie w organizacji klienta.

Doradca podejmuje wówczas najczęściej rolę Chief Strategy Officer, Chief Growth Officer, Chief Marketing Officer, Chief Finance Officer lub role związane z project managementem, np. innovation management czy organizational culture project management.

Nasze podejście

Wszystkie procesy doradcze prowadzimy z założeniem rozwijania w organizacji klienta kompetencji w zakresie myślenia i planowania strategicznego. Bardzo nam zależy, aby po zakończeniu okresu doradztwa, korzystając z wypracowanych rozwiązań,  stosowanych metodyk i technik pracy, klienci mogli sami sprawnie zarządzać procesami strategicznymi i operacyjnymi i stale poprawiać swoje wyniki finansowe.

Częstą potrzebą jest jednak dodatkowe wsparcie zespołów klienta poprzez interim management, w ramach którego doradca dalej wspiera sprawne wdrażanie wypracowanych w procesie doradczym rozwiązań strategicznych. Jest to zwykle okres od 6 do 12 miesięcy. Chodzi o to, aby nowa strategia i zmiana z nią związana nie powodowała tymczasowego zakłócenia wyniku finansowego czy nie stanowiła dla zespołu nadmiernego wyzwania.

W czym pomagamy?