I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Image Alt

Portfolio usług

W czym pomagamy?

Strategiczne doradztwo franczyzowe

W naszej praktyce doradztwa strategicznego pomagamy firmom i przedsiębiorcom w budowaniu modeli sieci franczyzowych i wspieraniu ich rozwoju, aby mogły trwale zwiększać swoją skalę i zarabiać.

Strategie skalowania sieci franczyzowych

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu zbudować strategię zwiększania skali, opartą na jej skalowalnym modelu operacyjnym.

Modele
biznesowe

Pomagamy sieciom franczyzowym zaprojektować innowacyjny model biznesowy firmy, który zmieni reguły gry w waszej branży.

Strategiczny Model Marketingu jako model wzrostu

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu skalować biznes, tworząc Strategiczne Modele Marketingu, które przyciągają nowych klientów, franczyzobiorców, talenty, inwestorów, ambasadorów marki i inne kluczowe dla biznesu relacje.

Strategiczny Model Employer Brandingu

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu w budowaniu marki jako pracodawcy, która określając indentyfikowalną i unikalną tożsamość firmy wpływa na jej produktywność, a w konsekwencji długofalowo prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Modele Kultury Organizacyjnej

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu zbudować kulturę organizacyjną, aby wyrażać cele strategiczne przedsiębiorstwa poprzez podstawowe wartości organizacji i tym samym wpływać na poziom efektywności.

10 Nawyków Rockefellera. Model Planowania Strategicznego

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu w rozwijaniu i wdrożeniu systemu planowania strategicznego i efektywności zarządzania wewnątrz ich organizacji. Dzięki temu skutecznie realizują swoją strategię, optymalizują prowadzenie działań operacyjnych i poprawiają swoją rentowność.

Strategiczny model finansowy

Pomagamy sieciom franczyzowym i Firmom Wzrostu w tworzeniu ich modeli finansowych i modeli zarządzania finansowego, które zaadresują strategie długofalowego rozwoju i założenia modelu biznesowego.

Strategiczne doradztwo prawne we franczyzie

Pomagamy sieciom franczyzowym zabezpieczyć strategiczne cele rozwoju biznesu w umowie franczyzy, dzięki czemu umowa franczyzy wspiera rozwój i skalowanie biznesu sieciowego.

Interim management

Interim management, czyli tymczasowe wejście doradcy strategicznego w zarządzanie w organizacji klienta.

Executive Education

Zapraszamy sieci franczyzowe i Firmy Wzrostu do korzystania z naszych warsztatów strategicznych dla Kadry Managerskiej.