I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  One Page Action Plan na czas niepewności – 4 Prio CEO na dziś

Jak biznes ma odpowiedzieć na Covid-19? Dzisiaj chyba każdy prezes firmy, każdy zarząd, każdy franczyzodawca i franczyzobiorca zadają sobie pytanie, jak zadziałać w warunkach epidemii?

Jak wykorzystamy nową sytuację ekonomiczną do wyprowadzania szans strategicznych w przyszłych okresach?

Prężne Przywództwo

Pracując z przedsiębiorcami na co dzień widzę, jak kluczowy jest dzisiaj wyrazisty sposób przywództwa – #ResilientLeadership – Prężne Przywództwo. Dla mnie oznacza to wyostrzone myślenie o przyszłości, jak na tak niepewne czasy – działania Liderów, z jednej strony, zabezpieczające biznes i stabilność finansową firmy dziś, ale jednocześnie, z drugiej strony, działania już przygotowujące firmę na tzw. „nową normalność” w przyszłych okresach, która wymusi nowe spojrzenie na model biznesowy i strategię.

Franczyzodawcy są dziś tymi Liderami, którzy powinni w czasie niepewności wyznaczyć kurs dla swojej sieci. Teraz szczególnie muszą oni zadbać o swoich Klientów – Franczyzobiorców, ochronić ich, pomóc im wzmocnić biznes, współdziałać, tak, aby ci ostatni mogli czerpać jak największą korzyść z funkcjonowania w Systemie.

Wyzwanie franczyzodawców w czasach niepewności

Dla właścicieli systemów franczyzowych wyzwaniem w kryzysie jest nie tylko sprawne zabezpieczenie swojego biznesu franczyzodawcy. Kluczowe jest zapewnienie trwałości sieci w długim terminie, a więc także przede wszystkim zadbanie o wsparcie i kondycję biznesu franczyzobiorców.

„Know how”, narzędzia operacyjne, koordynacja i spójność działań, systemowość i wsparcie to istota sieci franczyzowej – przystępujesz do sieci i myślisz, że masz to z urzędu.

W wielu sieciach rzeczywistość biznesu pokazuje, że System oparty na „know how”, który miał być siłą i wartością dodaną dla skuteczności w biznesie, w gruncie rzeczy tej roli nie spełnia. Najczęściej dlatego, że jest niedodefiniowany, ma wiele luk w modelu operacyjnym. A „know how” pozostaje w głowie założyciela.

Także, to, jak franczyzodawca poradzi sobie z tym wyzwaniem kryzysu, będzie trochę próbą jego Systemu. I będzie zależało od jakości rozwiązań systemowych i operacyjnych. Dla franczyzobiorców I na koniec dnia będzie dla niego pewnym rodzajem akredytacji – nastąpi tu bowiem weryfikacja rynkowa trochę.

Przygotuj swoje story na czas niepewności

Doradzam przedsiębiorcom, że w podejściu do Covid trzeba mieć na rynku swoje „story”.

Budując swoją narrację rynkową, franczyzodawca powinien zadać sobie pytanie, jak zademonstruje swoim klientom, pracownikom, społecznościom i ekosystemowi, że dba o ich najlepszy interes?

Jak umocni swoich franczyzobiorców i zespoły do podejmowania odważnych działań w niestabilnym otoczeniu?  W jakie narzędzia i rozwiązania ich wyposaży w tych niepewnych okolicznościach. Jak zarządzi sytuacją kryzysową? A na koniec dnia, jak zrealizuje swoje prężne przywództwo, aby zabezpieczając biznes dziś, jednocześnie przewidzieć i zareagować na nowe modele biznesowe, które prawdopodobnie pojawią się po COVID?

Trwałość sieci franczyzowej

Co zatem franczyzodawcy mogą zrobić, aby zapewnić „know how” i wsparcie swoim klientom franczyzowym i tym samym zapewnić trwałość sieci. I dodatkowo odpowiednio zbudować swoją story – pozytywną reputację swoją i reputację swojego systemu franczyzowego w tej kryzysowej rzeczywistości:

  • Sprawnie rozpoznać, co Covid-kryzys oznacza dla ich biznesu – zarówno franczyzodawcy jak i jego franczyzobiorców;
  • Spojrzeć przez ten sam filtr na biznes franczyzodawcy i franczyzobiorców – wprowadzić zunifikowane narzędzia diagnostyczne i narzędzia zarządzania w sieci (jest to istotą sieci franczyzowej) i na bieżąco oceniać wpływ epidemii na biznes;
  • Przygotować holistyczny plan zabezpieczający biznes – „One Page Action Plan. 4 Prio CEO na dziś”, spójny plan dla działania franczyzodawcy i franczyzobiorcy będzie teraz działaniem o znaczeniu krytycznym.

Spójne narzędzia diagnostyczne i zarządcze dla wspierania biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy

W naszej praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy proponujemy sieciom franczyzowym spojrzenie na biznes z perspektywy 4 priorytetów, posługując się narzędziem diagnostycznym dla biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy „One Page Action Plan na czas niepewności. 4Prio CEO na dziś”. Plan ten obejmuje:

  • Prio 1 Budżet Mobilizacji: Jak zabezpieczyć płynność finansową, ciąć koszty i nie wchodzić w nowe zobowiązania 1 Prio Twój Budżet Mobilizacji
  • Prio 2 Twoje priorytety operacyjne: Jak ochraniać i aktywizować pracowników, klientów i biznes, aby wygrać
  • Prio 3 Twoje ofensywne akcje w rynku: Jak zagrać ofensywnie a nie defensywnie?
  • Prio 4 Twoje strategiczne szanse: Jak wykorzystać nową sytuację do wyprowadzania strategicznych szans w rynku w przyszłych okresach?
Plan przygotowywany jest w ujęciu 3 faz rozwoju firmy w sytuacji kryzysowej:

Przygotowane narzędzia diagnostyczne pozwolą Wam zaplanować działanie zarówno dla biznesu franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, aby przetrwać i rozwijać się w tzw. „nowej normalności” po Covid.

Pobierz narzędzie diagnostyczne:
One Page Action Plan na czas niepewności 4 Prio CEO na dziś – Management Tool
Pobierz One Page Action Plan na czas niepewności 4 Prio CEO na dziś - Management Tool
Akceptuję poniższe warunki *

Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Umów się na bezpłatną, wstępną KONSULTACJĘ ONLINE

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.