I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  One Page Action Plan na czas niepewności – 4 Prio CEO na dziś

Jak biznes ma odpowiedzieć na Covid-19? Dzisiaj chyba każdy prezes firmy, każdy zarząd, każdy franczyzodawca i franczyzobiorca zadają sobie pytanie, jak zadziałać w warunkach epidemii?

Jak wykorzystamy nową sytuację ekonomiczną do wyprowadzania szans strategicznych w przyszłych okresach?

Prężne Przywództwo

Pracując z przedsiębiorcami na co dzień widzę, jak kluczowy jest dzisiaj wyrazisty sposób przywództwa – #ResilientLeadership – Prężne Przywództwo. Dla mnie oznacza to wyostrzone myślenie o przyszłości, jak na tak niepewne czasy – działania Liderów, z jednej strony, zabezpieczające biznes i stabilność finansową firmy dziś, ale jednocześnie, z drugiej strony, działania już przygotowujące firmę na tzw. “nową normalność” w przyszłych okresach, która wymusi nowe spojrzenie na model biznesowy i strategię.

Franczyzodawcy są dziś tymi Liderami, którzy powinni w czasie niepewności wyznaczyć kurs dla swojej sieci. Teraz szczególnie muszą oni zadbać o swoich Klientów – Franczyzobiorców, ochronić ich, pomóc im wzmocnić biznes, współdziałać, tak, aby ci ostatni mogli czerpać jak największą korzyść z funkcjonowania w Systemie.

Wyzwanie franczyzodawców w czasach niepewności

Dla właścicieli systemów franczyzowych wyzwaniem w kryzysie jest nie tylko sprawne zabezpieczenie swojego biznesu franczyzodawcy. Kluczowe jest zapewnienie trwałości sieci w długim terminie, a więc także przede wszystkim zadbanie o wsparcie i kondycję biznesu franczyzobiorców.

„Know how”, narzędzia operacyjne, koordynacja i spójność działań, systemowość i wsparcie to istota sieci franczyzowej – przystępujesz do sieci i myślisz, że masz to z urzędu.

W wielu sieciach rzeczywistość biznesu pokazuje, że System oparty na „know how”, który miał być siłą i wartością dodaną dla skuteczności w biznesie, w gruncie rzeczy tej roli nie spełnia. Najczęściej dlatego, że jest niedodefiniowany, ma wiele luk w modelu operacyjnym. A „know how” pozostaje w głowie założyciela.

Także, to, jak franczyzodawca poradzi sobie z tym wyzwaniem kryzysu, będzie trochę próbą jego Systemu. I będzie zależało od jakości rozwiązań systemowych i operacyjnych. Dla franczyzobiorców I na koniec dnia będzie dla niego pewnym rodzajem akredytacji – nastąpi tu bowiem weryfikacja rynkowa trochę.

Przygotuj swoje story na czas niepewności

Doradzam przedsiębiorcom, że w podejściu do Covid trzeba mieć na rynku swoje „story”.

Budując swoją narrację rynkową, franczyzodawca powinien zadać sobie pytanie, jak zademonstruje swoim klientom, pracownikom, społecznościom i ekosystemowi, że dba o ich najlepszy interes?

Jak umocni swoich franczyzobiorców i zespoły do podejmowania odważnych działań w niestabilnym otoczeniu?  W jakie narzędzia i rozwiązania ich wyposaży w tych niepewnych okolicznościach. Jak zarządzi sytuacją kryzysową? A na koniec dnia, jak zrealizuje swoje prężne przywództwo, aby zabezpieczając biznes dziś, jednocześnie przewidzieć i zareagować na nowe modele biznesowe, które prawdopodobnie pojawią się po COVID?

Trwałość sieci franczyzowej

Co zatem franczyzodawcy mogą zrobić, aby zapewnić „know how” i wsparcie swoim klientom franczyzowym i tym samym zapewnić trwałość sieci. I dodatkowo odpowiednio zbudować swoją story – pozytywną reputację swoją i reputację swojego systemu franczyzowego w tej kryzysowej rzeczywistości:

  • Sprawnie rozpoznać, co Covid-kryzys oznacza dla ich biznesu – zarówno franczyzodawcy jak i jego franczyzobiorców;
  • Spojrzeć przez ten sam filtr na biznes franczyzodawcy i franczyzobiorców – wprowadzić zunifikowane narzędzia diagnostyczne i narzędzia zarządzania w sieci (jest to istotą sieci franczyzowej) i na bieżąco oceniać wpływ epidemii na biznes;
  • Przygotować holistyczny plan zabezpieczający biznes – „One Page Action Plan. 4 Prio CEO na dziś”, spójny plan dla działania franczyzodawcy i franczyzobiorcy będzie teraz działaniem o znaczeniu krytycznym.

Spójne narzędzia diagnostyczne i zarządcze dla wspierania biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy

W naszej praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy proponujemy sieciom franczyzowym spojrzenie na biznes z perspektywy 4 priorytetów, posługując się narzędziem diagnostycznym dla biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy „One Page Action Plan na czas niepewności. 4Prio CEO na dziś”. Plan ten obejmuje:

  • Prio 1 Budżet Mobilizacji: Jak zabezpieczyć płynność finansową, ciąć koszty i nie wchodzić w nowe zobowiązania 1 Prio Twój Budżet Mobilizacji
  • Prio 2 Twoje priorytety operacyjne: Jak ochraniać i aktywizować pracowników, klientów i biznes, aby wygrać
  • Prio 3 Twoje ofensywne akcje w rynku: Jak zagrać ofensywnie a nie defensywnie?
  • Prio 4 Twoje strategiczne szanse: Jak wykorzystać nową sytuację do wyprowadzania strategicznych szans w rynku w przyszłych okresach?
Plan przygotowywany jest w ujęciu 3 faz rozwoju firmy w sytuacji kryzysowej:

Przygotowane narzędzia diagnostyczne pozwolą Wam zaplanować działanie zarówno dla biznesu franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy, aby przetrwać i rozwijać się w tzw. „nowej normalności” po Covid.

Pobierz narzędzie diagnostyczne:
One Page Action Plan na czas niepewności 4 Prio CEO na dziś – Management Tool
Pobierz One Page Action Plan na czas niepewności 4 Prio CEO na dziś - Management Tool
Akceptuję poniższe warunki *

Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Umów się na bezpłatną, wstępną KONSULTACJĘ ONLINE