I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  O nowej jakości franczyzy

Franczyza jest coraz chętniej wybieraną strategią wzrostu przez spółki z różnych branż: retail, gastronomicznej, edukacyjnej, energetycznej, odzieżowej czy finansowej. Franchising wydaje się być najtańszym i szybkim sposobem ekspansji rynkowej, bo uruchamia obce kapitały.
Nie wszystkie biznesy jednak można „franczyzować”. – Nie wszystkie, nawet te duże, są na to gotowe. – Zanim uruchomimy te obce kapitały, musimy najpierw zainwestować w rozwój sieci. Zbudowanie systemu kosztuje.
W 2021 zainicjowałam na rynku franczyzy Projekt Franczyza 2.0, aby opowiedzieć o drogach, którymi podążają liderzy we franczyzie, rozwijając swoje sieci. I o tym, jak rozpoznawać dobre franczyzy. – To książka, webinaria, dyskusje panelowe, edukacja dla biznesu we franczyzie, analizy potencjału systemów franczyzowych.

Historie tych najlepszych sieci są o tzw. „bliskości franczyzobiorcy” (ang. customer intimacy). – To model działania we franczyzie, który zakłada wspieranie rozwoju franczyzobiorców w wymiarze strategicznym, operacyjnym i finansowym. Nie tylko wiedzą produktową.

Franczyza 2.0. Strategia, edukacja, technologia

Franczyza 2.0 to nowa jakość franczyz. – Wyższy poziom know how w sieci, którego wykorzystanie wspierają 3 główne filary:


strategia, edukacja, technologia

Wtedy zarówno franczyzodawca jak i franczyzobiorca skaluje swój biznes i zarabia.


Liderzy rynkowi we franczyzie to sieci, które zapewniają franczyzobiorcom wyższy poziom know-how, zarówno w zakresie wiedzy produktowej, jak i w zakresie rozwoju biznesu. Takie sieci są bardzo dobrze poukładane organizacyjnie, a ich modele operacyjne oparte są zwykle na trzech filarach: strategii, edukacji i technologii.

Jasna i spójna strategia pozwala zbudować efektywną organizację, w której franczyzodawca i franczyzobiorca grają do tej samej bramki, realizując te same cele strategiczne. Edukacja dla biznesu wspiera dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w sieci, aby te cele strategiczne jak najskuteczniej realizować. Poprzez proces ciągłego doskonalenia i edukację w czasie rzeczywistym uczymy naszych franczyzobiorców, jak zarabiać na potencjale sieci. Technologia to klucz do wykonalności systemu franczyzowego – umożliwia powielanie rozwiązań na rynkach lokalnych. Takie sieci mają zwykle zdolność zyskownego wzrostu, zarówno biznesu franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.

Niedojrzałość systemów franczyzowych na polskim rynku

W mojej pracy doradczej często spotykam się z niedojrzałością systemów franczyzowych, w których know-how pozostaje w głowie założyciela. Franczyzobiorcy nie wiedzą często, jak zarabiać na potencjale sieci, bo nikt ich tego nie uczy. A wiedza produktowa i marka to o wiele za mało, aby długofalowo rosnąć. Franczyzobiorcy nie potrafią często rozwijać biznesu taktycznie, gaszą więc pożary; nie wiedzą, ile zarabiają. W końcu wydaje im się, że sami zarobią lepiej i wychodzą z sieci.

Dzieje się tak dlatego, że wiele sieci ma faktycznie nie do końca zdefiniowane modele operacyjne i modele zarabiania. Brak im procesu edukacji, która umożliwiałaby „zwinne” przekazywanie wiedzy i doświadczenia franczyzobiorcom. Rozwinięcie systemu franczyzowego 2.0 na filarach strategii, edukacji i technologii kosztuje. To ogromne wyzwanie i główna bariera wzrostu wielu sieci. Menedżerowie w sieciach, mimo że czasem dostrzegają potrzebę dostarczania wyższego poziomu wiedzy dla franczyzobiorców i wagę odpowiedzialności z tym związanej, często nic w tym kierunku nie robią. Brakuje kapitałów, wiedzy strategicznej albo też opisu know-how i skalowania jego wykorzystania do budowy wartości biznesu.

Sytuacja na rynku franczyzy w 2020

W minionym 2020 roku franczyza stała się bardzo gorącym tematem dyskusji publicznej. Pretekstem stały się zgłaszane przez franczyzobiorców niektórych sieci franczyzowych problemy z zarabianiem na uczestnictwie w sieci. Powstał zespół ds. franczyzy przy rzeczniku MSP, pracując nad kodeksem dobrych praktyk dla franczyzy.

Z drugiej strony rząd kroczy w kierunku uregulowania rynku. Dyskusje zdominowała kwestia formalno-prawna.

Pracując na co dzień z biznesem franczyzowym, jestem przekonana, że za mało w tej intensywnej dyskusji tzw. racji biznesu, tj. rozmowy o tworzeniu uwarunkowań zapewniających trwałość i wzrost biznesu franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Kluczowe pytanie, to jak obronić „rację biznesu”?


Jak z jednej strony zapewnić sieciom franczyzowym nieograniczony (nieregulowany) rozwój rynkowy a z drugiej strony, jak stymulować je do sięgania po wyższy poziom know-how, szukać rozwiązań dla biznesu?

Projekt Franczyza 2.0. O co chodzi?

Projektu Franczyza 2.0 to moja całoroczna wielokierunkowa inicjatywa skierowana do rynku franczyzy, która ma stymulować powstawanie nowej jakości zarządzania, działania i współpracy we franczyzie.

To książka „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej”, czyli jaką drogą podążają liderzy we franczyzie i inicjatywy towarzyszące: webinaria, dyskusje panelowe, edukacja dla biznesu we franczyzie, analizy potencjału rozwoju sieci franczyzowych.

Projekt jest z jednej strony odpowiedzią na powstałą w 2020 rosnącą dyskusję o problemach w branży franczyzowej. Z drugiej strony jest też odpowiedzią na niszę w zakresie ogólnej i biznesowej edukacji we franczyzie. – Potencjalni franczyzobiorcy nie wiedzą, co powinni mieć zagwarantowane we współpracy franczyzowej, czego mogą oczekiwać i czego wymagać.

Realizując Projekt Franczyza 2.0 chciałabym zwiększać powszechną świadomość rynkową na temat najlepszych praktyk w rozwoju strategicznym i operacyjnym sieci franczyzowych. Pokazując, jak liderzy rynkowi budują swoje sieci i jak nimi zarządzają w aspekcie strategicznym, operacyjnym i finansowym, będziemy podpowiadać potencjalnym franczyzobiorcom, jak rozpoznawać dobre franczyzy. Ekspozycja liderów rynkowych w Projekcie Franczyza 2.0 ma otwierać dialog o rozwiązaniach dla biznesu w ekosystemie franczyzy, stymulować powstawanie nowej (wyższej jakości) działania sieci franczyzowych w rynku i zwiększać bezpieczeństwo współpracy franczyzowej biorców i dawców licencji franczyzowych.

O książce „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej?”

Fundamentem Projektu Franczyza 2.0 jest książka „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowych? Skalowanie działalności franczyzodawcy i franczyzobiorcy to podstawa wzrostu udanej sieci”. Jej zawartość merytoryczna jest też pretekstem do dialogu w ekosystemie franczyzy.

O czym jest ta książka?

To przewodnik o rozwoju sieci franczyzowej w ujęciu strategicznym – o osiąganiu wyższego poziomu know-how i budowaniu nowej jakości zarządzania, działania i współpracy w sieci franczyzowej dzięki 3 filarom: #Strategia #Edukacja #Technologia.  I o tym, jak stać się #Franczyza 2.0?  Przede wszystkim jednak książka jest o tym, jak stworzyć system franczyzowy, który ma zdolność zyskownego wzrostu – zarówno biznesu franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy. 

Książka powstaje we współpracy z Partnerami w Projekcie Franczyza 2.0 – doskonale poukładanymi organizacyjnie sieciami franczyzowymi, zapewniającymi swoim franczyzobiorcom duży potencjał skalowalności. – Co miesiąc powstaje jeden rozdział, którego współtworzenie z Partnerem będzie prezentowane w cyklu dedykowanych webinariów „Franczyza 2.0, czyli jak rozpoznać dobrą franczyzę”, dedykowanych Partnerom. – Z dumą chciałabym ogłosić, że pierwszymi systemami sieciowymi, prezentowanymi w książce będą sieci: Żabka Polska, Columbus Elite i Pascal Franchise.

A dla kogo ta książka?

dla franczyzobiorców i liderów, którzy chcą rozwinąć umiejętność strategicznego myślenia i efektywności działania operacyjnego na drodze zwiększania skali swojej lokalnej działalności;
dla kandydatów na franczyzobiorców, którzy chcą zrozumieć istotę franczyzy i podjąć decyzję, czy ten model działania w rynku jest dla nich;
dla prezesów, zarządów, właścicieli, menedżerów sieci franczyzowych, którzy myślą o strategicznej transformacji sieci, aby skalować organizację i budować zyskowne wzrosty;
dla prezesów, zarządów, właścicieli, którzy planują rozwijać firmę w modelu franczyzy, zbudować system franczyzowy i udaną sieć franczyzową.

I jeszcze o edukacji dla biznesu we franczyzie

Edukacja we #Franczyza 2.0. jest kluczem do budowania trwałych sieci. Pytanie, to, jak wyposażać franczyzobiorców w wiedzę w bardziej skalowalny sposób, aby osiągali lepsze wyniki finansowe? – To pytanie zadaję sobie na co dzień z Zarządami sieci franczyzowych, pracując nad ich Modelami Strategicznej Edukacji.

Modelowanie procesów edukacyjnych to jednak dopiero początek. Wyzwaniem jest ich wdrożenie. – W udanych strategiach to właśnie realizacja jest kluczem do osiągania zyskownych wzrostów.

Dzisiaj, aby pomagać sieciom franczyzowym w realizacji edukacji dla ich franczyzobiorców i pracowników, idziemy krok dalej, budując infrastrukturę trenerską. – W ramach Partnerstwa Merytorycznego w zakresie organizacji edukacji dla rynku franczyzy z Dr Martą Ziółkowską SGH będziemy realizować zamknięte dla sieci i otwarte na rynek:

Dedykowane programy rozwojowe dla sieci;
Kursy tematyczne, rozwijające kompetencje zarządcze i operacyjne potrzebne we franczyzie;
Studia podyplomowe „Zarządzanie franczyzą”.

Zapraszam Państwa, sieci franczyzowe, do pokazania się w projekcie Franczyza 2.0 – do udziału w książce, webinariach, panelach dyskusyjnych i programach edukacyjnych. To bardzo stymuluje rozwój, osiąganie nowej jakości operowania sieci w rynku. Przede wszystkim jednak pozwoli Wam coraz bardziej stawać się Franczyzą 2.0 – organizacją, która w długim terminie ma zdolność zwiększania skali i budowania zyskownych wzrostów.

Monika Ferreira

Założycielka, Partner Zarządzający & Strategic Advisor w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy

kontakt: mail: monika.ferreira@ingoodstrategy.com,

mobile: 570 220 035

Wypełnij formularz i weź udział w projekcie Franczyza 2.0.

Formularz zgłoszeniowy
Akceptuję poniższe warunki *

Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I’GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.