I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  Jak zbudować zyskowną franczyzę? 3 pytania: Kim jesteśmy? Jak działamy? Jak rośniemy?

Budowanie sieci franczyzowej to nie (tylko) umowa franczyzy, podręcznik operacyjny i nie tylko marka. To przede wszystkim strategicznie zaprojektowany #model sieci franczyzowej, który pozwoli obu stronom czerpać zyski z prowadzonej działalności i współpracy we franczyzie.

Dobrze ustawiona architektura modelu franczyzy wyprowadza założenia do umowy franczyzy i do struktury podręcznika operacyjnego. Umowa franczyzy musi zabezpieczać interes biznesu (umowa franczyzy jest o biznesie) a podręcznik powinien być opisem modelu operacyjnego (tego, nie innego i nie generalnego, który można przyłożyć do dowolnej franczyzy), który zarabia i który decydujemy się realizować w rynku.

Jak franczyzować biznes i tworzyć zyskowne trwałe sieci? Na jaki model postawić i jak go zaprojektować – To kluczowe pytanie, na które szukamy odpowiedzi w procesie doradczym.

Początek roku, nowe pytania, wyzwania, wyprowadzenia, w zasadzie u każdego… Sporo tworzę treści inspiracyjnych, doradczych, edukacyjnych, którymi się tu z Wami dzielę. Dziś trochę z innej strony, chciałabym głębiej, bardziej bezpośrednio pokazać, jak możemy Wam pomóc, zbudować franczyzę (franczyzować biznes) lub redefiniować model, który realizujecie, aby był on bardziej zyskowny i trwały (z zyskownego biznesu franczyzobiorcy rzadziej wychodzą) i aby pozwalał Wam skalować tę działalność, osiągać korzyści skali.

Wg mnie franczyza jest „poprzez” do realizacji strategii rozwoju firmy. Jest sposobem na strategię wzrostu. I to, jak jej model wygląda, powinno zawsze zależeć od celów strategicznych i od fazy rozwoju organizacyjnego Waszej firmy.

Metodyka budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0. Strategia. Edukacja. Technologia Franchise 2.0 for the New Economy

Na bazie moich doświadczeń pracy doradczej z Zarządami Spółek, ale też wieloletnich doświadczeń przedsiębiorcy – franczyzodawcy stworzyłam autorską metodykę budowania zyskownych skalowalnych systemów franczyzowych, w których zarówno franczyzodawca i franczyzobiorca osiągają zyskowne wzrosty.

Metodyka Franczyza 2.0 – Franchise 2.0 For the New Economy to program budowania zyskownych i trwałych sieci franczyzowych, które tworzą bezpieczne środowisko współpracy dla swoich franczyzobiorców.

Koło korzyści w modelu Franczyza 2.0

 

Wierzę, że największym wyróżnikiem konkurencyjności organizacji franczyzowych dziś i w przyszłości są ich zdolności dzielenia się wiedzą z franczyzobiorcami. Szczególnie umiejętności przekształcania wiedzy w kompetencje, które pomogą partnerom realizować cele strategiczne, taktyczne, operacyjne, budować ich dojrzałość cyfrową, rosnąć i wygrywać w nowej ekonomii.

Franczyza jest o powielalności wiedzy

Wielokrotnie podkreślałam w różnych rozmowach, że wiedza nie może pozostawać w głowie założyciela czy operatora sieci. Musi być kaskadowana na franczyzobiorców – być powiązana z celami wzrostowymi i dźwigniami wartości organizacji, służyć budowaniu zyskownych i trwałych biznesów – po obu stronach – franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

Ważne, aby dzięki współpracy sieciowej franczyzobiorcy – przedsiębiorcy, mogli osiągać wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego dla siebie i swoich rodzin, niż gdyby otworzyli biznes niezależny. I aby chcieli pozostać w sieci.

Jak zatem na dużą skalę pomagać franczyzobiorcom zwiększać efektywność i zyskowność, jak stale dbać o doświadczenie franczyzobiorców #FX franchisee experience, aby w ten sposób stabilizować ich retencję?

Szukając odpowiedzi na to pytanie stworzyłam model zyskownej franczyzy Franczyza 2.0., oparty na 4 wzajemnie wzmacniających się pryncypiach, które tworzą tzw. koło korzyści.

  1. #StrategicDifferentiation, Różnicowanie – przewaga konkurencyjna – To tworzenie swojej przestrzeni rynkowej i uruchomieniu kluczowych dźwigni do budowania wartości dla inwestorów. Zrozumienie i konsensus w całej sieci na temat naszej jasnej i prostej strategii biznesowej w otoczeniu coraz bardziej nasyconym technologią.
  2. #Transformational #Education, Transformacyjna Edukacja, wspierana technologią – w organizacji, która jest w procesie ciągłego uczenia, aby stale osiągać swoje aspiracyjne cele wzrostowe.
  3. #Scalability #Powielalność – w systemowo poukładanej organizacji, która dzięki tzw. wewnętrznej grze strategicznej poradzi sobie z wyzwaniami większej skali.
  4. #Trwałość systemu franczyzowego dzięki rozwinięciu organizacji sieciowej, która dba o doświadczenie i zatrzymywanie partnerów w sieci.

Bariery wzrostu dla sieci franczyzowych

Dlaczego osiąganie zysków i wzrostów na rynku franczyzy jest takie „dziwne”?

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że wg badań Bain & Company tylko 9% firm osiąga zyskowny wzrost, a tylko 2% powstających firm rozkwita w długim terminie.

Jeśli mówimy o franczyzie, to zadbanie o zyskowny wzrost czy wspieranie franczyzobiorców na drodze osiągania profitowości jest obowiązkiem operatora sieci. – Sprzedaje on bowiem licencję na sprawdzony biznes. Sprawdzony, więc zarabiający. I deklaruje, że potrafi dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem z partnerami – skalować tę wiedzę, aby partnerzy mogli na niej zarabiać. I oczywiście, mimo, że gwarancji zysku nikt nie da, bo na wynik składa się zarówno koncepcja biznesu franczyzodawcy, jak i zdolność do przedsiębiorczości, którą ma franczyzobiorca, to definicja modelu, inwestycja w rozwój systemu franczyzowego i zasoby operacyjne są koniecznością.

Nie wszyscy operatorzy systemów franczyzowych inwestują w rozwój sieci. Niektórzy mają tylko umowę franczyzy. Trzeba to wiedzieć, wybierając dla siebie franczyzę.

Analizując sytuację na rynku franczyz, obserwujemy jednak naprawdę wiele problemów organizacyjnych, kulturowych, systemowych, które stają się barierami wzrostu dla tych sieci. – System franczyzowy, do którego franczyzobiorcy są zapraszani, często nie jest de facto systemem.

Największym wyzwaniem sieci franczyzowych na drodze budowania trwałych organizacji sieciowych jest umiejętność budowania organizacji, które mają zdolność osiągania powielalności.

Analiza sytuacji na rynku franczyzy pokazuje, że większa część funkcjonujących na rynku sieci ma ograniczenia, aby powielać centralne rozwiązania na rynkach lokalnych, skalować wiedzę i przekładać wiedzę na konkretne kompetencje franczyzobiorców. Widać kilka głównych barier wzrostu, z którymi stykają się sieci franczyzowe, które stanowią dla nich hamulec na drodze zwiększania skali ich biznesu.

Bariery wzrostu sieci franczyzowych

Franczyza 2.0. Nowa jakość franczyz

Na rynku widoczni są oczywiście liderzy we franczyzie – sieci, które są bardzo dobrze poukładane organizacyjnie, które wyposażają swoich franczyzobiorców w zaawansowany know how zarówno w zakresie wiedzy produktowej jak i w zakresie rozwoju biznesu. Franczyzobiorcy w takich sieciach potrafią zarabiać na potencjale know how w sieci, są w tym kierunku prowadzeni przez dawcę. Wystarczy popatrzeć na McDonald’s, Credit Agricole, Żabka Polska, Dodo Pizza czy franczyza energetyczna Columbus Elite. To tzw. Franczyzy 2.0, dobrze przygotowane do funkcjonowania w tzw. nowej ekonomii – sieci potrafiące sięgać po technologię, edukację, kapitał a przede wszystkich potrafiące doskonale adaptować się do zmieniającego się otoczenia biznesu.

Na rynku sieci franczyzowych w długim terminie przetrwają sieci systemowo poukładane, których modele bazują na zwinnych modelach zarządzania, modelach operacyjnych, zasobach ludzkich i technologicznych prawdziwie systemowo wspierających realizację modelu franczyzy. To takie sieci właśnie tworzą bezpieczne środowisko współpracy dla swoich franczyzobiorców.

Nowa Jakość franczyz - Franczyza 2.0. Co to oznacza?

Wewnętrzna gra strategiczna w sieci franczyzowej

Źródła trwałych wyników i zyskownego wzrostu sieci franczyzowych tkwią głęboko we wnętrzu firmy i są przewidywalne (za Zook, Allen). Rozwój w modelu franczyzy wymaga dobrze zarządzanej tzw. wewnętrznej gry strategicznej, prowadzącej do budowania poukładanej organizacji, która poradzi sobie z wyzwaniami większej skali.

To opowieść:

  • o  budowaniu organizacji, która ma zdolność powielalności, o  rozwijaniu i zatrzymywaniu przedsiębiorczych franczyzobiorców i pracowników,
  • o  wzmacnianiu kultury firmy, o  poprawianiu systemów zarządzania i systemów operacyjnych, o  uczeniu się na własnych doświadczeniach i dzieleniu się wiedzą z franczyzobiorcami w skalowalny sposób, o  ciągłym dostosowywaniu modelu biznesowego, o  ograniczaniu kosztów na drodze poprawy zyskowności,
  • o  angażowaniu ludzi do perfekcyjnego wykonywania powierzonych im zadań.

Pytanie, to jak stać się dobrze poukładaną siecią w modelu #Franczyza 2.0?

Kim jesteśmy? Jak działamy? Jak rośniemy?

3 porządkujące pytania, na filarach których możemy doskonale zaprojektować nasz model franczyzy. Budując system franczyzowy w modelu Franczyza 2.0, bazujemy na założeniach strategii wzrostu organizacji franczyzodawcy (przyszłego operatora sieci), tj. jego podstawowej strategii biznesowej. – Franczyza jest tzw. „poprzez” do realizacji strategii biznesowej.

Pracując nad modelem franczyzy w procesie doradczym zakładamy rozwinięcie systemowo ułożonej zwinnej organizacji, która ma zdolność powielalności i generowania zyskownych wzrostów.

Chodzi o stworzenie sieci, w której franczyzobiorcy mogą budować bezpieczeństwo finansowe dla siebie i swoich rodzin.

Jak może wyglądać proces doradczy?

Krok 1 Warsztat inspiracyjny The Vibe & The Franchise:

Odkryjesz potrzebę i fazy rozwoju Waszej sieci: sprawdzisz, na jakim odcinku możesz z nami popracować i co Ci potrzeba – czy są u Was potrzeby związane z rozwojem strategicznym czy z rozwojem operacyjnym i jak je najlepiej zaadresować.

Krok 2 Diagnoza powielalności (ankieta diagnozująca Model Powielalności działania w rynku i Diagnoza Nawyków Rockefellera)

Zdiagnozujesz zdolność waszej Organizacji do powielania rozwiązań centralnych na rynkach lokalnych.

Krok 3 Wywiad Strategiczny z Kadrą Zarządzająca

Zmapujemy cele strategiczne i kluczowe inicjatywy operacyjne Waszej organizacji i sprawdzimy czy franczyza wspiera ich realizację (a dla nowych franczyz, jak może wspierać).

Krok 4 Strategia wzrostu i / lub model biznesu (opcja)

Jeśli nie macie spisanej strategii i zdefiniowanego modelu biznesu, doradzamy wypracowanie, wtedy łatwiej i skuteczniej będzie pracować nad modelem franczyzy.

Krok 5 Kluczowy etap procesu: Architektura Modelu Franczyzy wg autorskiej metodyki Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja Technologia

Szczegółowe podejście zaprezentujemy Ci podczas bezpośrednej rozmowy – to nasz „secret sauce” – umów się na spotkanie, jeśli chcesz poznać nasze narzędzia.

Krok 6 Model Operacyjny sieci franczyzowej

Wypracujemy kluczowe procesy i zdefiniujemy Role wspierające działanie sieci w rynku. Zdefiniujemy ramowo Podręcznik Operacyjny Franczyzobiorcy.

Krok 7 Model Transformacyjnej Edukacji, wspierany technologią

Zdefiniujemy procesy edukacyjne w Twojej Sieci, dzięki czemu wprowadzisz intencyjne uczenie, które będzie wspierało na bieżąco realizację Waszych celów strategicznych i celów operacyjnych.

Krok 8 Technologia i Mapa Digitalizacji sieci franczyzowej

Zaplanujemy proces wdrażania technologii, które pomogą Wam poprawiać efektywność operacyjną, strategiczną.

Krok 9 Operacyjny Roadmap

Przygotujemy operacyjny plan wdrożenia wypracowanego modelu franczyzy Franczyza 2.0 (kto, co, kiedy, gdzie) lub plan wdrożenia zmian do istniejącej sieci.

Krok 10 Ekspozycja rynkowa dobrze ułożonej franczyza w Projekcie Franczyza 2.0

Udział w Projekcie Franczyza 2.0.

Standardy dla biznesu we franczyzie

Jestem przekonana, że jako branża nie możemy się godzić na powstawanie i walidację systemów, które działają na poziomie kompletnej dowolności. – Tak, jak nie można franczyzować idei, tak nie można franczyzować koncepcji bez przygotowanej infrastruktury operacyjnej (wdrożeniowej). Umowa franczyzy i marka to jeszcze nie franczyza.

Dziś miło mi zaprosić Państwa do zbudowania Waszej zyskownej franczyzy, która poradzi sobie z wyzwaniami rosnącej skali.

Umów wstępną bezpłatną konsultację

Monika Ferreira

 

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.