I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  Jak rozwijać skalowalny model biznesowy sieci franczyzowej

Odpowiedź na pytanie o skalowalny model biznesowy sieci franczyzowej uwzględnia długofalowy rozwój biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorców. – To na czym zarabiała będzie firma franczyzodawcy i firmy jego franczyzobiorców, będzie kluczowym czynnikiem trwałości sieci w długim terminie.

Jak zatem zaprojektować skalowalny model biznesowy, który będzie kluczem do zarabiania pieniędzy zarówno dla franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?

Dynamiczny rozwój sieci Żabka, blisko 6 tys. sklepów, 2,2 mln klientów obsługiwanych każdego dnia, to przede wszystkim efekt skalowalnego modelu biznesowego, który zapewnia Żabce doskonałą dynamikę rozwoju. Spektakularny ruch do przodu umożliwiła Żabce nowa strategia związana z objęciem stanowiska prezesa przez Tomasza Suchańskiego. W ostatnim wywiadzie udzielonym Piotrowi Cegłowskiemu z magazynu „Manager” Prezes Suchański opowiadał, jak trzy lata temu objął stanowisko prezesa i zapytał współpracowników: „Jak długo Żabka ma działać, kierując się dotychczasowymi zasadami? Czy będzie w stanie konkurować z liderami rynku spożywczego, proponując podobną ofertę?” – to wszyscy byli zgodni, że nie. Dzisiaj Żabka działa w modelu stanowiącym połączenie handlu tradycyjnego i nowoczesnego, dzięki modernizacji, zmieniła się tworząc format w duchu modern convenience, bazując w dużej mierze na rozwoju kategorii produktów QMS (Quick Meal Solutions). Rozwija się, uwzględniając zmiany społeczne, technologiczne, styl życia i potrzeby klientów.

Rozwijanie skalującej się sieci franczyzowej jest dla franczyzodawcy wyzwaniem o znaczeniu strategicznym.

Od czego zacząć? – Propozycja wartości dla klientów w sieci franczyzowej

Dobrze, jeśli Franczyzodawca zadba o właściwą propozycję wartości nie tylko dla swoich klientów, jakimi są franczyzobiorcy, ale też o propozycję wartości dla klientów końcowych sieci. Zrównoważona propozycja wartości w skalowalnym modelu biznesowym powinna przecież uwzględniać zarówno długofalowy rozwój franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy. – To na czym (czy i jak szybko) zarabiała będzie firma franczyzodawcy i firmy jego franczyzobiorców, będzie kluczowym czynnikiem trwałości niejednej sieci. Krótko mówiąc, franczyzobiorca musi chcieć pozostać w sieci, musi mu się opłacać a franczyzodawcy musi się opłacać go w sieci utrzymywać.

Podążając za trendami i zmianami społecznymi, nowymi nawykami i stylem życia klientów franczyzodawca znacznie lepiej zrozumie potencjalne archetypy swoich klientów i zaprojektuje dla nich skuteczną dla rozwoju ich biznesu propozycję wartości. W przypadku franczyzobiorcy będzie ona obejmowała wszystko, co dostanie on w ramach uczestnictwa w sieci: od rozwiązań, wzorów, narzędzi, know how, systemu wsparcia w rozwoju biznesu, po dostęp do technologii, innowacje, siłę marki, aż wreszcie po środowisko funkcjonowania: wartości i kulturę organizacyjną, która będzie napędzała jego efektywność. – Prędzej czy później wielu przedsiębiorcom działającym w sieci wydaje się, że sami, poza siecią, też by dobrze dali radę. Sztuką w działaniu rynkowym franczyzodawcy jest zatem stworzyć taką propozycję wartości i rozwinąć prawdziwą kulturę inspiracji w sieci, aby ludzie chcieli w sieci pozostawać, aby stale dostrzegali w tym wartość. Wtedy biznes sieciowy będzie się skalował.

Jak zatem zaprojektować skalowalny model biznesowy, który będzie kluczem do zarabiania pieniędzy zarówno dla Franczyzodawcy jak i Franczyzobiorcy?

Cele strategiczne

Projektowanie skalowalnego modelu biznesowego to najpierw wiele pytań strategicznych dla franczyzodawcy.

Bez strategii się nie da. Sformułowanie przejrzystej strategii, która odróżniałaby sieć franczyzową od konkurencji to – wraz z silną kulturą opartą na podstawowych wartościach, zdolną do spełnienia obietnicy marki – najważniejsze zadanie każdej sieci franczyzowej, której zależy na zwiększaniu skali (V.Harnish). 

Kto tworzy człon Waszych klientów i jakie 3 obietnice im składacie? – Jak określić obietnicę marki i jak ją spełnić, żeby odróżnić się od konkurencji?
Jak określić czynnik odróżniający od konkurencji – czyli czego Twoja konkurencja nie zrobi, nie narażając się na duży wysiłek albo koszty?
Jak dostarczać swoje produkty i usługi, żeby konkurencja nie miała praktycznie żadnych szans na skopiowanie Waszego modelu?
Czy będziecie działali w niszy i czy możecie ją stworzyć?
Jak zaprojektować Wasze wartości, aby stały się fundamentem Waszej Firmy?

Model biznesowy powinien adresować wszystkie cele strategiczne i wspierać ich realizację.

Efektywność systemowego operowania w Sieci

Jak już zdefiniowane są założenia i cele strategiczne, dalej myślenie o skalowaniu sieci wyraża się poprzez system działania czy lepiej system operowania w ramach sieci i związane z nim narzędzia skalowania. Pozwolą one wdrożyć założenia strategiczne i sprawią, że rynek je odczyta. 
I to zarówno po stronie franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.
Bo właśnie na poziomie „działań” biznesowych dochodzi do faktycznego zróżnicowania firm i właśnie tam ujawnia się model biznesowy (Porter).

Jak zatem rozwijać skalowalną infrastrukturę sieci franczyzowej: systemów zarządzania i systemów operacyjnych, które poradzą sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi i decyzyjnymi w fazie rozwoju?
Jak strategicznie opowiadać o Organizacji na rynku, aby stale pozyskiwać nowych klientów, talenty, ambasadorów marki i inne ważne relacje dla rozwoju biznesu?

To tylko wybrane pytania, które składają się na proces budowania skalowalnego modelu biznesowego i stanowią o tym, że niektóre firmy odnoszą sukces a inne nie.

Nasze podejście – Strategiczny Model Sieci Franczyzowej jako model wzrostu

Pracując z zarządami, spółkami, new biznesami, przedsiębiorcami, menedżerami, którzy swój dalszy rozwój rynkowy upatrują w modelu sieci franczyzowej, wspólnie szukamy odpowiedzi na wszystkie pytania strategiczne i projektujemy rozwiązania, tak, aby ich Strategiczne Modele Sieci Franczyzowej były ich modelami wzrostu.

Proces doradczy przebiega w etapach i uwzględnia potrzeby naszych Klientów i ich poziom ich rozwoju organizacyjnego w rozwijaniu skalowalnego modelu biznesowego:

Etap 1 Mapujemy cele strategiczne i / lub (gdy firma nie ma zaprojektowanej strategii długofalowego rozwoju) wypracowujemy strategię, z której dalej wyprowadzamy model biznesowy franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

Etap 2 Projektujemy proces zarządzania efektywnością i rozwój skalowalnej infrastruktury sieci franczyzowej.

Etap 3 Budujemy Strategiczny Model Marketingu jako sposób zarządzania rozwojem sieci franczyzowej, sposób opowiadania o niej na rynku. 

Etap 4 Wypracowujemy inspirującą Kulturę Organizacyjną Sieci Franczyzowej – bazującą na wartościach, które będą stanowiły jej fundament, odpowiadając jednocześnie na pytanie, jak zatrzymać franczyzobiorców w sieci.

Zapraszam do zaprojektowania ze mną Strategicznego Modelu Rozwoju Sieci Franczyzowej jako model wzrostu.

Szczegóły: monika.ferreira@ingoodstrategy.com

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.