I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

    Patronat Honorowy nad Projektem

Franchise 2.0 for the New Economy

Zapraszamy do dyskusji o rozwoju nowej jakości franczyz Franczyza 2.0 – to bardzo dobrze poukładane organizacyjnie sieci, które tworzą bezpieczne i trwałe środowisko współpracy dla swoich franczyzobiorców.

Idea Projektu Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia

Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia

Rozmawiamy o rozwoju strategicznym, finansowym i operacyjnym sieci franczyzowych.

Franczyza

Podpowiadamy franczyzobiorcom, jak rozpoznać dobrą franczyzę.

i'gs

Opowiadamy o drogach, jakimi podążają liderzy we franczyzie.

Patronaty

Franczyzy Nowej Ekonomii to organizacje doskonale przystosowane do konkurowania w dynamicznym otoczeniu biznesowym. To firmy potrafiące sięgać po nową wiedzę i technologię, szukać nowych silników wzrostu, jak innowacja, transfer technologii oraz budować współpracę z funduszami VC.

i'gs

Dla kogo jest ten Projekt?

Sieci franczyzowe

które chcą pokazać przewagi swojego modelu franczyzy w zakresie strategicznym, operacyjnym i finansowym.

Franczyzobiorcy

którzy są zainteresowani rozwijaniem kompetencji zarządzania strategicznego i operacyjnego na drodze zwiększania skali swojej działalności.

Kandydaci na franczyzobiorców

którzy chcą dowiedzieć się, jak rozpoznać dobrą franczyzę i jak znaleźć sieć dopasowaną do swojego stylu życia, ambicji i osobistego, wyższego celu.

Członkowie zarządów firm

które rozważają franczyzę jako model wzrostu oraz są zainteresowani budowaniem trwałych systemów franczyzowych zdolnych do zyskownego wzrostu.

Interesariusze rynku

którzy są zainteresowani udziałem w dyskusji o rozwoju nowej jakości systemów franczyzowych, w których zarabia biorca i dawca licencji oraz o bezpieczeństwie współpracy we franczyzie.

Inicjatywy w ramach Projektu

2.0

Franczyza 2.0 to wielokierunkowy projekt dla rynku franczyzy. To książka oraz inicjatywy towarzyszące — webinaria, dyskusje panelowe, edukacja dla biznesu. Ekosystem Projektu 2.0 tworzą nie tylko franczyzodawcy i franczyzobiorcy, ale także interesariusze rynku tacy jak organy państwowe, organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie oraz fundusze VC.

Kliknij w ikony, aby dowiedzieć się więcej o każdej z inicjatyw.

Książka

Książka „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej?” to przewodnik po nowej jakości zarządzania we franczyzie i budowaniu środowiska, w którym zarabia franczyzobiorca i franczyzodawca.

Wydarzenia Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia Workshop angażują przedstawicieli różnych grup interesariuszy w branży: franczyzodawców, franczyzobiorców, agendy rządowe, dostawców do sieci, fundusze inwestycyjne do wspólnej dyskusji o budowaniu sieci przygotowanych do konkurowania w nowej ekonomii.

We współpracy z Politechniką Warszawską realizujemy edukacyjne programy rozwojowe dla menedżerów i kandydatów na franczyzobiorców oraz organizujemy webinaria #EdukacjaWeFranczyzie, prezentujące powstającą Książkę.

Webinaria Franczyza 2.0 Lifestyle to rozmowy o zarabianiu, stylu życia i kulturze współtworzenia w biznesie franczyzowym. Goście nagrań, franczyzobiorcy i franczyzodawcy, opowiadają o 4 Essentials udanej współpracy franczyzowej.

Partnerzy Projektu

W Projekcie Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia. opowiadamy o drogach, jakimi podążają liderzy we franczyzie. Współpracujemy z sieciami, które reprezentują najwyższą jakość zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego, będąc jednocześnie sieciami-archetypami modelu Franczyza 2.0.  Nasi partnerzy biorą udział w wydarzeniach oraz webinariach w ramach Projektu, a analiza ich modeli biznesu stanowi podstawę książki „Franczyza 2.0. Jak zbudować udaną strategię skalowania sieci franczyzowej”.  

i'gs

Realizując Projekt Franczyza 2.0, chcemy zwiększać powszechną świadomość rynkową na temat najlepszych praktyk w rozwoju strategicznym, operacyjnym i finansowym sieci franczyzowych.

Edukacja we franczyzie

Partnerstwo Strategiczne

Wydział Zarządzania PW PArtnerem Projektu Franczyza 2.0

Edukujemy rynek franczyzy razem z Politechniką Warszawską

Razem z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej rozpoczynamy współpracę w ramach Partnerstwa Strategicznego dla #EdukacjaWeFranczyzie. Składają się na nią programy rozwojowe dla rynku franczyzy oraz webinaria merytoryczne opowiadające o trzech filarach zarządzanie we franczyzie — strategii, edukacji i technologii.  W ramach programów rozwojowych podnosimy kompetencje myślenia strategicznego wśród kadry menedżerów w sieciach franczyzowych oraz ogólne kompetencje biznesowe wśród franczyzobiorców i kandydatów na franczyzobiorców. Wspólnie chcemy pomagać sieciom stawać się Franczyzami Nowej Ekonomii — organizacjami zdolnymi do konkurowania w dynamicznym i wysoce konkurencyjnym środowisku.

Edycja pilotażowa programu wystartuje na wiosnę 2022 roku. Program edukacyjny uruchamiamy we współpracy z renomowanymi sieciami franczyzowymi. Rekrutacja do programu jest już otwarta. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź nagrania z naszych wydarzeń i webinariów

Projekt Franczyza 2.0 tworzy przestrzeń do dyskusji o zmianach w biznesie franczyzowym. Mówimy o tym, co liczy się w dobrze poukładanej sieci — strategii, zgodności celów, powielalności kompetencji, osobistym wyższym celu i kulturze współtworzenia. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wideo z paneli dyskusyjnych Franczyza 2.0  Strategia. Edukacja. Technologia. Workshop oraz webinariów Franczyza 2.0 Lifestyle.

Obserwuj Projekt także w innych kanałach I’GS In Good Strategy

Co zyskujesz jako Partner Franczyza 2.0?

 Możliwość opowiedzenia o przewagach konkurencyjnych Twojej franczyzy w ekosystemie Projektu Franczyza 2.0 jako unikalnej przestrzeni dialogu o rozwoju strategicznym, operacyjnym i finansowym sieci franczyzowych.

Ekspozycję Twojej sieci, jako sieci franczyzowej w archetypie sieci Franczyza 2.0 – sieci bardzo dobrze poukładanej organizacyjnie, która wyposaża swoich Partnerów w zaawansowany know-how w zakresie wiedzy produktowej oraz w zakresie rozwoju biznesu. Mówimy, że w takiej sieci  Partnerzy mogą skalować swój biznes i realizować zyskowne wzrosty.

Głos w dyskusji o dobrze poukładanych, skalujących się sieciach franczyzowych, które tworzą bezpieczne środowisko współpracy dla swoich franczyzobiorców.

    Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.