I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Wydarzenia Konferencyjne Franczyza 2.0 Workshop

Wydarzenia Konferencyjne Franczyza 2.0 Workshop, podobnie jak cały Projekt Franczyza 2.0, mają na celu zwiększanie powszechnej świadomości rynkowej na temat najlepszych praktyk w rozwoju strategicznym, operacyjnym i finansowym dobrze poukładanych sieci franczyzowych, liderów we franczyzie i wspieranie kandydatów na franczyzobiorców i samych franczyzobiorców w rozpoznawaniu dobrych franczyz.

W drugiej edycji zależy nam na podkreśleniu znaczenia i rozumienia przedsiębiorczości jako kluczowego czynnika powodzenia biznesu franczyzowego. Przedsiębiorcze Sieci to Liderzy Transformacji, bo potrafią tworzyć środowisko współpracy rozwijające przedsiębiorczych franczyzobiorców i dzięki temu przygotowywać ich na wyzwania zmieniającego się otoczenia biznesu.

Rozwijając Projekt Franczyza 2.0, zależy nam, aby zintegrować liderów w sieciach franczyzowych we wspólnym dialogu o meta-rozwiązaniach dla budowania zyskownych franczyz, tak, aby taki dialog miał wartość transformacyjną dla branży. Chodzi o to, aby powstała czytelna warstwa liderów – franczyzodawców, franczyzobiorców, instytucje rządowe, NGOs, dostawców dla franczyzy, którzy nadają rytm dobrej franczyzie.

Wierzymy, że gdy powstanie wspólny dialog, wymiana doświadczeń, to ta grupa będzie się ciągle powiększać i dobre praktyki będą wchodziły do gospodarki.

Chapter #2

Wydarzenie Franczyza 2.0 Workshop na PGE Narodowym

5 marca 2022

Workshop

Strategia & Przedsiębiorczość

? Przedsiębiorcze Sieci, czyli jakie i dlaczego warto w takiej być?
? Jak wykorzystać naturalny gen przedsiębiorczości i potrzebę autonomii franczyzobiorców do budowania skalujących się, trwałych i zyskownych biznesów franczyzowych?
? Jak radzić sobie z wyzwaniami rosnącej skali biznesu i pomagać przy tym franczyzobiorcom dzięki dobrze ustawionemu transferowi wiedzy (know how) w sieci?

Politechnika Warszawska Partnerem Strategicznym Projektu Franczyza 2.0

Edukacja we Franczyzie

? Jak ciągle pozyskiwać nową wiedzę do sieci i jak ją powielać, aby franczyzobiorcy potrafili zarabiać na sieciowym know how?
? Jak sięgać po nową wiedzę, aby stawać się Franczyzami Nowej Ekonomii?
? Jakie są największe bariery dla budowania skutecznej edukacji w sieci?

Wioski były gościem Franczyza 2.0

Technologia

? Jak digitalizować sieć?
? Jak stawać się organizacją potrafiącą eksperymentować z technologiami, innowacjami, bez zakłócania bieżącej działalności? Jak testować szybko, na niewielką skalę, w wystarczającym stopniu? I jak szybko skalować szanse w momencie, gdy testy przynoszą produktywne wnioski?
? Wreszcie, jak myśleć o budowaniu strategii transformacji cyfrowej sieci i zmieniać modele biznesu dzięki technologii?

Styl życia & Przedsiębiorczość

? Czym jest przedsiębiorczość i gdzie się ujawnia w organizacji franczyzowej?
? Czy operatorzy sieci są otwarci na budowanie marki osobistej przez ich franczyzobiorców?
? Jaka kultura organizacyjna we franczyzie sprawdza się najlepiej: – Kultura współpracy, kultura agile, gdzie liczy się talent człowieka, kultura innowacyjności kultura inkluzywności…

Komfort - gość panelu Lifestyle

Chapter #1

Wydarzenie Franczyza 2.0 Workshop na PGE Narodowym

4 września 2021

Workshop

#Strategia

? Jak dojrzałe sieci franczyzowe wspierają swoich franczyzobiorców w dążeniach do doskonałości operacyjnej i wypełniania celów strategicznych?

? Jak pomagają właścicielom budować biznes lokalnie, skalować się, a także rozumieć finanse i osiągać pożądane wyniki finansowe?

? Co sprawia, że sieć franczyzowa jest nie tylko sposobem na zarobek, ale także komfortowym miejscem pracy?

Strategia

W panelu Strategia udział wzięli:

 • Przemysław Kijewski, Dyrektor Operacyjny Żabka Polska,
 • Joanna Procyszyn, Country Manager Mailboxes Etc.,
 • Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Handlu,
 • Profesor Eryk Głodziński, Dziekan Politechniki Warszawskiej

Rozmowę moderowała Monika Ferreira – Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, Autorka Projektu Franczyza 2.0

Politechnika Warszawska Partnerem Strategicznym Projektu Franczyza 2.0
Mailboxes etc. partnerem Projektu Franczyza 2.0

#Edukacja

? Jak wbudowywać edukację w model sieci franczyzowej tak, aby przyczyniała się do stałego wzrostu organizacji i poprawy jej wyników finansowych?
? Czy troska o właściwe miejsce dla edukacji w sieci to domena wyłącznie dużych organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej?
? Jakie znaczenie ma inwestycja w ciągłą edukację z perspektywy celów biznesowych firmy?

Edukacja

W panelu Edukacja udział wzięli:

 • Mirosław Ziółkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Placówek Partnerskich, Credit Agricole
 • Marek Rogala, CEO Pascal Franchise
 • Jakub Gorayski, Manager Zespołu Rozwoju Placówek Partnerskich, PZU
 • Marek Woch, Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozmowę moderowała Agnieszka Skala – Associate Professor z Politechniki Warszawskiej.

PZU gościem na Wydarzeniu Konferencyjnym Franczyza 2.0 Workshop
Credit Agricole - Gość Wydarzenia Franczyza 2.0
Pascal Franchise - Gość Wydarzenia Franczyza 2.0
Biuro Rzecznika - Gość Wydarzenia Franczyza 2.0

#Technologia

? Jakie są największe wyzwania związane ze wdrażaniem technologii w sieci franczyzowej?

? Jak przekonać franczyzobiorców do codziennego korzystania z rozwiązań technologicznych i jaką rolę odgrywa w tym procesie Kultura Współtworzenia?

? Jak zaplanować inwestycję w cyfryzację tak, aby zmaksymalizować szansę na jej powodzenie?

Technologia

W panelu Technologia udział wzięli:

 • Sebastian Dydek – CDO Pełnomocnik Zarządu ds. Cyfryzacji, Lewiatan Holding
 • Marek Cynowski – CEO Rebel Tang
 • Dr Maciej Kawecki – Dziekan WSB w Warszawie
 • Lauren Schuivens – Founder & CEO Samavira

Rozmowę moderował Bartosz Sokoliński – Managing Director, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

#Lifestyle

? Jak rozwinąć angażujące środowisko trwałej współpracy franczyzowej, w której franczyzobiorca czuje się ważny jako człowiek?

? Czy model zarabiania pasuje do stylu życia i oczekiwań franczyzobiorców?

? Jak uruchamiać we franczyzobiorcach pasję, zaangażowanie oraz poczucie wyższego celu?

Lifestyle

W panelu Lifestyle udział wzięli:

 • Malka Kafka – CEO Tel Aviv Urban Food by Malka
 • Bartłomiej Stanek – Założyciel & CEO Synergy EMS
 • Marta Parafińska – Menedżer ds. Franczyzy Sklepy Komfort S.A

Rozmowę moderowała Monika Ferreira – Założycielka I’GS In Good Strategy oraz Autorka Projektu Franczyza 2.0

Tel Aviv - gość panelu Lifestyle
Synergy EMS - Gość panelu Lifestyle
Komfort - gość panelu Lifestyle

Aby wziąć udział w następnej edycji Franczyza 2.0 Strategia. Edukacja. Technologia Workshop, wypełnij formularz poniżej.