I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

Inicjalny warsztat strategiczny

Franczyza 2.0 Discovery Workshop

3-dniowe warsztaty strategiczne dla Kadry Zarządzającej i Menedżerów we franczyzie

i'gs

Franczyza 2.0 Discovery Workshop

Franczyza 2.0 Discovery Workshop Inicjalny warsztat strategiczny

3 dniowe warsztaty strategiczne dla Kadry Zarządzającej, mające na celu tzw. Zrozumienie Biznesu, tj. diagnozę rozwoju strategicznego, organizacyjnego i finansowego Spółki i organizacji sieciowej: kim jesteście, jak działacie, jak rośniecie? w odbiciu modelu Franczyza 2.0 oraz przygotowanie Planu Wdrożenia Zmiany i Planu Rozwoju w kierunku stawania się siecią typu Franczyza 2.0. W rezultacie celem warsztatów jest zaplanowanie ścieżki rozwojowej w kierunku budowania sieci typu Franczyza 2.0, aby lepiej realizowała cele biznesu i miała zdolność zyskownego wzrostu po stronie franczyzobiorcy i franczyzodawcy.

2.0
trojkat

Ważne pytania

Kim jesteśmy? Jak działamy? Jak rośniemy?
Jak dziś myślicie o rozwoju strategicznym, organizacyjnym, operacyjnym i finansowym?
Jak możecie działać inaczej?
Jak sieć franczyzowa może pomóc Spółce / Organizacji zrealizować cele wzrostu i zyskowności?

Szczegóły realizacji warsztatu

Etap 1.

Diagnoza powielalności (Powtarzalny Model Wzrostu) i zdolności systemowego działania Twojej Organizacji.

Etap 2.

Mapowanie sytuacji rozwoju strategicznego

Twój Jednostronicowy Plan Strategiczny Franczyzodawcy i Franczyzobiorcy na dziś.

Status podłączenia Franczyzobiorców do Twojej strategii Franczyzodawcy.

Etap 3.

Mapowanie statusu rozwoju organizacyjnego sieci

Twoja architektura modelu franczyzy na dziś i analiza Twojej organizacji w oparciu o cechy modelu Franczyza 2.0.

Etap 4.

Twój Plan Wdrożenia Zmiany
Co zrobimy, aby jako Organizacja Sieciowa / Franczyzowa osiągać nasze strategiczne i operacyjne cele wzrostowe i budować trwałą przedsiębiorczą sieć, która rośnie zyskownie?

Warsztaty prowadzi Monika Ferreira

Monika Ferreira

Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy. Autorka Projektu Franczyza 2.0 i książki „Strategie skalowania sieci franczyzowych”.

Założycielka i Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy, specjalizującej się w budowaniu strategii wzrostu, systemów franczyzowych oraz w strategicznym doradztwie franczyzowym.

Autorka metodyki budowania systemów sieciowych Franczyza 2.0, wspierającej budowanie i rozwijanie trwałych i przedsiębiorczych organizacji, które rosną zyskownie zarówno po stronie franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Współtwórczyni i Wykładowczyni programu rozwojowego Transformacyjnej Edukacji we Franczyzie dla Liderów, Managerów i Franczyzobiorców na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Przedsiębiorczyni na rynku franczyzowym – ponad 11 lat doświadczenia w budowaniu własnego biznesu w modelu franczyzowym, zakończonego udanym exitem – transakcją sprzedaży Spółki do inwestora branżowego – Grupy PWN.

W 2022 roku znalazła się w rankingu magazynu Forbes Women wśród 25 kobiet najlepiej wykorzystujących potencjał biznesowy Linkedin, dzieląc się merytoryczną wiedzą na temat franczyzy.

Autorka i prowadząca program telewizyjny Dobra Franczyza BIZNES24, w którym rozmawia z CEO, Członkami Zarządu i Interesariuszami w ekosystemie franczyzy o Innowacji Franczyzy i rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego.

2.0

Porozmawiajmy o inicjalnym warsztacie strategicznym

    Akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strategic Consulting Monika Ferreira, prowadząca praktykę  strategicznego doradztwa franczyzowego pod marką I'GS In Good Strategy, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji handlowej drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczam, że cel przetwarzania danych jest mi znany. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

    Poznaj strategie skalowania sieci franczyzowych