I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Ogólne   -  Franchise Executive Education. Model Strategicznej Edukacji w sieci franczyzowej

Jak modelowo poukładać proces dzielenia się know how i ciągłego doskonalenia, abyście wszyscy mówili tym samym językiem w rynku i realizowali te same cele strategiczne?

Jak wyposażać franczyzobiorców w wiedzę i prowadzić proces ciągłego doskonalenia w bardziej skalowalny sposób?

We franczyzie chodzi o „franchise & business”. W taki dualny sposób patrzymy na rozwój systemów franczyzowych w I’GS In Good Strategy.

Najlepsze systemy to takie, które dostarczają know how i rozwijają umiejętności franczyzobiorców dwutorowo, w zakresie:marki szybko wdrażają nowe inicjatywy.
  • Franchise: umiejętności prowadzenia jednostki franczyzowej, czyli np. supermarketu…
  • Business: zdolności rozwijania biznesu i zarabiania.

To ogromne wyzwanie i główna bariera wzrostu wielu sieci.

Jak przekładać na franczyzobiorców know how w zakresie rozwoju biznesu, aby potrafili zarabiać i osiągać zyskowne wzrosty? Model Strategicznej Edukacji to nasz sposób na wykorzystanie wiedzy i przewag rynkowych franczyzodawcy do budowania wzrostów w rozproszonej strukturze sieci.

Jak modelujemy?
  • Etap 1 Zmapowanie know how i kluczowych kompetencji w sieci.
  • Etap 2 Przełożenie know how na kluczowe standardy i narzędzia operacyjne.
  • Etap 3 Przywiązanie standardów do celów strategicznych dla franczyzobiorców.
  • Etap 4 Przygotowanie franczyzobiorców do realizacji celów (systemowa edukacja i narzędzia).
  • Etap 5 Bieżące wsparcie w realizacji celów.
  • Etap 6 Ciągły proces doskonalenia w sieci – nowa wiedza.

Wstępna bezpłatna konsultacja

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.