I'GS In Good Strategy

strategic consulting for franchise chains
scaling up strategies
business models
strategic marketing consulting

Obserwuj nas

Search

I'GS In Good Strategy
  -  Dobra Franczyza   -  Czy Twoja franczyza może pozwolić sobie na szybki wzrost?

Jaka jest Wasza stopa zrównoważonego wzrostu? A jaka jest Wasza maksymalna stopa wzrostu, na jaką możecie sobie pozwolić, aby samodzielnie sfinansować swój wzrost? #SFG Self-financeable growth rate (SFG).

We franczyzie odpowiednie zarządzanie stopą wzrostu franczyzodawcy i biorcy pozwala na efektywne funkcjonowanie modelu franczyzy. Jeśli zarządzanie nie jest właściwe, powstaje wiele ryzyk dla obu stron.

Wyzwania związane ze zbyt szybkim wzrostem

Dochody firmie, która stara się rosnąć zbyt szybko, może zabraknąć gotówki – nawet jeśli jej produkty odnoszą wielkie sukcesy. Kluczowym wyzwaniem dla menedżerów rosnących firm jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy konsumowaniem gotówki a jej generowaniem. Brak tej równowagi może doprowadzić do bankructwa nawet dobrze prosperującą firmę, czyniąc ją ofiarą własnego sukcesu.

Stopę wzrostu, jaką może utrzymać bieżąca działalność firmy, można obliczyć. Ważne jest również określenie momentu, w którym firma będzie musiała dostosować swoją działalność lub znaleźć nowe fundusze, aby wesprzeć swój rozwój.

Zarządzanie wzrostem

Możesz zarządzać wzrostem w oparciu o trzy krytyczne czynniki:

1. Operating Cash Cycle

Czas, przez który pieniądze firmy są zamrożone w zapasach i innych aktywach obrotowych, zanim firma otrzyma zapłatę za wyprodukowane towary i usługi.

2. Kwota środków pieniężnych na finansowanie sprzedaży

Kwota środków pieniężnych potrzebna do sfinansowania każdego dolara/złotego sprzedaży, łącznie z kapitałem obrotowym i wydatkami operacyjnymi.

3. Ilość gotówki generowanej przez sprzedaż

Ilość gotówki generowanej przez każdego dolara/złotego sprzedaży.

Te trzy czynniki określają tzw. stopę samofinansującego się wzrostu (SFG). Możesz nimi manipulować, wpływając na tempo wzrostu poprzez:

Dźwignia 1: Przyspieszenie przepływu środków pieniężnych
Dźwignia 2: Redukcja kosztów
Dźwignia 3: Podnoszenie cen

Marża brutto – ważny wskaźnik

Należy obserwować wysokość marży brutto (różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania sprzedawanych produktów). Im wyższa marża, tym więcej pieniędzy na zdobywanie rynku i rozwój – możemy budować infrastrukturę zarządzania czy przeznaczać więcej środków na marketing.

Znaczenie marży brutto we franczyzie

Wskaźnik marży brutto jest szczególnie ważny we franczyzie, ponieważ pokazuje, ile środków opłaca się przeznaczyć na wspieranie procesów operacyjnych przy zwiększającej się skali sieci. Jeśli masz 50 franczyzobiorców generujących wynik sprzedaży, powiedzmy, umowny 1000, koszty ich obsługi będą prawdopodobnie takie same jak przy obsłudze 80. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na otwarcie kolejnych 50 jednostek, to wejdziesz na poziom innej skali i budowania zupełnie innego przedsiębiorstwa, co wymaga zwiększenia infrastruktury operacyjnej i podjęcia decyzji, czy jest to opłacalne.

Budowanie biznesu w modelu franczyzy

Budując biznes w modelu franczyzy, franczyzodawca sprzedaje licencję na rentowny biznes i na zyskowny wzrost. Gdy tworzysz model ekonomiki jednostki, uwzględnij bezpieczne tempo wzrostu dawcy i biorcy, aby mieć pewność, że Twój biznes sieciowy ma sens ekonomiczny dla obu stron.

Źródło: HBR, N. C. Churchill, J. Mullins

 

newsletter

Franczyza 2.0 Newsletter

To jest newsletter o budowaniu odważnych, przedsiębiorczych i trwałych organizacji sieciowych, które nastawione są na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

– Jak budować franczyzę nastawioną na rentowny wzrost biznesu zarówno franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy?
– Dlaczego przedsiębiorcza sieć lepiej maksymalizuje zysk? I jaka to sieć?
– Jak dzięki kulturze współtworzenia i przedsiębiorczości rozwijać Franczyzobiorców 2.0 i Managerów 2.0 i dzięki temu ograniczyć rotację Partnerów we sieci?
– Jak skutecznie powielać rozwiązania franczyzodawcy na lokalnych rynkach franczyzobiorcy i dzięki temu prowadzić rentowny biznes?

To subskrybuj nasz newsletter.